Uitbreiding zorgboerderij Doniastate in Stiens moet meer leer- en werkplekken opleveren

Zorgboerderij Doniastate. EIGEN FOTO

Zorgboerderij Doniastate in Stiens wil uitbreiden met een nieuw entreegebouw voor de manege en een tuin. Daardoor kunnen meer zorgbehoevenden aan een leer- en werkplek worden geholpen.

De werk- en dagbestedingslocatie voor mensen met een zorgvraag, onderdeel van Alliade Zorggroep, loopt zo goed dat manager Hille Bergsma uitbreiding noodzakelijk acht. ,,Wy draaie hartstikke bêst, dus binne wy no eins in bytsje te lyts en moatte wy romte meitsje”, schetst Bergsma de urgentie van de situatie.

Jaarlijks bezoeken zo’n tachtig tot honderdduizend mensen de zorgboerderij. De populariteit van Doniastate komt volgens Bergsma doordat er boven Leeuwarden tot aan de Waddenzee vrijwel niets op recreatief gebied te vinden is. ,,Dat ik dit krekt hjir opsette mocht wie in gouden greep’’, stelt Bergsma.

De zorgboerderij, die zes hectare grond beslaat, biedt op dit moment plek voor zo’n zeventig mensen met een hulpvraag. Hiermee zit Doniastate aan het maximum. Na de bouw kan het bedrijf dertig tot veertig extra mensen aannemen. De taken die door nieuwbouw vrijkomen, betreffen vooral tuinwerkzaamheden, variërend van schoffelen tot machinaal werk. Naast tuinwerk biedt Doniastate werk in de horeca, schoonmaak en dierenverzorging.

Bergsma hoopt nog dit jaar te kunnen beginnen met de uitbreiding. Een bouwvergunning is inmiddels bij de gemeente Leeuwarden aangevraagd en Bergsma verwacht hierop groen licht te krijgen. De kosten van het gebouw en de tuinlocatie schat Bergsma tussen de zeven en de acht ton. Ongeveer driekwart daarvan wordt gefinancierd door Alliade Zorggroep en het resterende bedrag legt Stichting Vrienden van Doniastate bij.

menu