Borden op de N381 bij Donkerbroek kondigen de trajectcontroles aan. De foto is gemaakt vanaf de Donkerbroekzijde, richting Wijnjewoude.

Trajectcontroles uitgesteld op N381 en N351

Borden op de N381 bij Donkerbroek kondigen de trajectcontroles aan. De foto is gemaakt vanaf de Donkerbroekzijde, richting Wijnjewoude. Foto: Rens Hooyenga

De camera’s staan er al, maar de start van de trajectcontroles op de N381 en N351 laat nog zeker drie maanden op zich wachten, verwacht het Openbaar Ministerie.

De provincie en het Openbaar Ministerie (OM) kondigden in oktober aan dat er trajectcontroles ingevoerd zouden worden langs de N381 (Drachten-Donkerbroek) en de N351 (Wolvega-Oosterwolde). De verwachting was toen dat deze voortdurende snelheidsmetingen eind 2019 konden beginnen.

Wie over de betreffende wegen rijdt, ziet de opvallende apparatuur al een tijdje in de bermen staan, maar er wordt nog niet gemeten. ,,It testen fan it systeem kost mear tiid as tocht’’, laat woordvoerder Gerrit Hofstra van de provincie weten.

,,Er is wat vertraging opgelopen bij de aanleg van de systemen’’, bevestigt Marloes van Kessel namens het OM. De ontwikkeling van de software en stroom neemt veel tijd in beslag. Bovendien is ,,het trajectcontrolesysteem langs N-wegen nieuw’’ voor het OM. ,,Er zijn nu alleen maar systemen langs rijkswegen, voor de N-wegen gebruiken we nieuwe systemen en is dus ook nieuwe software ontwikkeld.’’

Testen

,,We gaan de trajectcontrolesystemen op N-wegen eerst testen. We starten daarmee binnenkort in Utrecht (N414). De resultaten daarvan worden verwerkt in alle systemen.’’ Die worden vervolgens getest door de leverancier en het Nederlands Meetinstituut (NMi). ,,De verwachting is dat in Friesland in het tweede kwartaal van 2020 de N351 aan de beurt is.’’ De N381 volgt daarna. Dit hangt wel af van de stroomvoorziening, die nu nog niet gereed is.

De provincie Fryslân hapte toe, toen de rijksoverheid in 2017 bekend maakte dat ze trajectcontroles wilde opstarten langs een aantal N-wegen die door provincies worden beheerd. Hiermee werd vooral gemikt op wegen die bekend staan om risico’s of hardrijders. Na overleg koos het OM voor twee Friese N-wegen.

,,Op de N381 wurdt oer it generaal te hurd riden’’, zegt Hofstra. In 2017 werd een meting verricht waarbij duidelijk werd dat 15 procent van alle automobilisten op de N381 harder rijdt dan 115 kilometer per uur. Hofstra: ,,De trend lit sjen dat der hieltiid hurder riden wurdt. Op de dyk jildt in maximumsnelheid fan 100.’’

,,Mei trajektcontrole is it doel om de snelheid te ferleegjen en hjirmei de ferkearsfeiligens te ferbetterjen’’, volgens Hofstra. ,,Boppedat is it earliker, want in bestjoerder rydt oer in langer ein mei in hegere snelheid dan by in flitspeal dy’t op ien fêste lokaasje stiet.’’

Snelheid temperen

Dat bestuurders hun snelheid temperen bij trajectcontroles, lijdt geen twijfel. De provincie voerde vanaf 2002 zelf al trajectcontroles uit langs de N381. Technisch bleek dit toen niet succesvol: de camera’s werden al snel buiten werking gesteld. Bestuurders hielden zich daarna echter nog lange tijd aan de maximumsnelheid, uit vrees voor een bekeuring.

Wanneer de controles in Zuid- en Oost-Friesland succesvol verlopen, zou dit de overheid kunnen inspireren om ook andere autowegen aan te pakken, bijvoorbeeld de Wâldwei (Drachten-Leeuwarden) of de N359 (Bolsward-Leeuwarden). Toch zijn hier nu nog geen plannen voor, meldt Hofstra: ,,Sa’t it no is, komme der earst net mear lokaasjes by.’’ Van Kessel van het OM bevestigt dit: ,,Voorlopig zijn er geen plannen om op meer N-wegen trajectcontrolesystemen te plaatsen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct