'Subsidie Sociaal Goud voortzetten'

Sociaal Goud: buddy project voor ouderen FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

De subsidie voor Sociaal Goud in Leeuwarden moet worden voortgezet. Dat vinden de ChristenUnie en VVD in Leeuwarden die hierover vragen hebben gesteld aan het college.

Aanleiding is het bericht in de Leeuwarder Courant van vorige week dat de financiële steun na een jaar stopt. Een van de projecten is een programma om ouderen in contact te brengen met bijvoorbeeld een buddy.

De fracties vinden de coronacrisis een zeer ongunstig moment om de subsidie stop te zetten omdat veel ouderen zich nu eenzaam voelen. Ze vragen het college een evaluatie in te stellen en, als die positief is, de subsidie met een jaar te verlengen. Sociaal Goud kreeg vorig jaar ruim 60.000 euro.