Ruimte voor extra terrassen in Leeuwarden: 'Op deze manier hopen we deze zware tijden voor de horeca toch wat te verlichten'

Een biertje op het terras, bij café De Markies in Leeuwarden. (2018) FOTO ARCHIEF LC/FOTO NIELS WESTRA

Het Ruiterskwartier een groot terras? Meerdere horecaondernemers die een mega-terras op het Zaailand gezamenlijk exploiteren? Of het afsluiten van straten voor auto’s ten behoeve van horeca. Het kan vanaf 1 juni allemaal in Leeuwarden.

Een vergunning: die is niet nodig. De gemeente Leeuwarden geeft horecaondernemers ‘het privilege’ om hun terras uit te breiden of gezamenlijk terrassen te exploiteren. ,,Op deze manier hopen we deze zware tijden voor de horeca toch wat te verlichten”, aldus wethouder Friso Douwstra.

Concrete plannen zijn er al op diverse plekken in de stad, van de Tweebaksmarkt tot het Zaailand. ,,Maar vandaag hebben we eerste de regels en voorwaarden bekend gemaakt op basis waarvan ondernemers extra ruimte kunnen gebruiken voor terrassen.’’ Dat er geen vergunning hoeft te worden aangevraagd, is vooral praktisch. Zo’n aanvraag duurt vaak lang, en nu kunnen de uitgebreide terrassen al op 1 juni open.

,,We verwachten dat ondernemers ook met de omgeving in gesprek gaan als ze hun terras willen uitbreiden”, aldus Douwstra. En samenwerking tussen ondernemers wordt gestimuleerd. ,,Het belang van een groep gaat boven dat van het individu”, legt Douwstra uit. ,,Zeker omdat de ruimte schaars is, is het belangrijk dat ondernemers gaan samenwerken.”

Vanzelfsprekend gelden de richtlijnen van het RIVM ook voor de extra terrasruimte. Daarnaast moeten de terrassen ook voldoen aan de normale eisen: dat betekent dat er voldoende ruimte moet zijn voor bijvoorbeeld hulpdiensten.