Restanten eeuwenoude bakovens gevonden bij zonnepark Leeuwarden

In de slootwallen zijn doorsneden van bakovens zichtbaar. De zwarte kleur onderin is vermoedelijk ontstaan door de verbranding. Foto werkgroep archeologie Aed Levwerd.

Bij de aanleg van het nieuwe grote zonnepark aan de westzijde van Leeuwarden zijn restanten van eeuwenoude steenovens gevonden.

Fietsers tussen Leeuwarden en Ritsumasyl zagen vorige week opvallende puinresten in de slootwallen ten noorden van het Sylster Rak. Het lijkt te gaan om resten van in ieder geval twee bakovens, met een zwarte uitspoeling naar onderen. Op basis van oude kaarten werd duidelijk dat hier gaat om een oud ‘tichelwerk’, vermoedelijk uit de zeventiende eeuw.

De gemeente gaf dit gebied op de oude Middelzeebodem eerder vrij voor bebouwing, omdat ze hier geen archeologische sporen verwachtte. De recente vondsten zijn geen reden om alsnog archeologen op het gebied af te sturen, zegt Jan-Willem Oudhof van de gemeente. Wel waardeert hij pogingen van amateurarcheologen om de vondsten vast te leggen.

Enkele leden van de werkgroep archeologie van Aed Levwerd hebben foto’s gemaakt in het gebied. De vondsten hebben geen verband met de bekende steenfabriek, die tot 1980 actief was op de Schenkenschans. Die zat namelijk iets zuidelijker.

Friesland telde vroeger talrijke tichelwerken, waar bakstenen en dakpannen werden gebakken. Leeuwarden bezat niet alleen zulke steenbakkerijen aan de westzijde van de stad, maar ook aan de oostkant. In de omgeving van Schilkampen zit de bodem nog altijd vol met puinafval van eeuwenoude bakindustrie.