Voorkomen dat mensen hun huis kwijtraken, en als dat toch gebeurt: hen zo snel mogelijk weer aan een nieuwe woonplek helpen. Dat is de ambitie van het Plan Brede Aanpak Dakloosheid, waarbij Friese gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties de handen ineen slaan.

Het uitvoeringsplan, opgesteld door het Sociaal Domein Fryslân (SDF), samen met de aanbieders voor maatschappelijke opvang en Friese gemeenten, werd dinsdag gepresenteerd door wethouder Hilde Tjeerdema van Leeuwarden.

SDF krijgt 3,4 miljoen euro van het rijk. Door dakloosheid te voorkomen, moet de toenemende druk op de opvangvoorzieningen kleiner worden. Die staan vooral in Leeuwarden, maar ook in Burgum en Sneek. Het plan moet er daarnaast voor zorgen dat verantwoordelijkheden meer verdeeld worden over de provincie en dat de opvangduur zo kort mogelijk is.

Zeven concrete projecten

Iedereen een eigen plek, is het motto. Die kan een gewone woning zijn maar ook een tiny house of een ‘onconventionele woonvorm’, zoals een wooncontainer. Om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet, moeten er eerder dan nu vaak het geval is zorg en hulp worden ingezet. Daarvoor is ‘institutionele souplesse’ nodig. ‘Medewerkers van wijk- en gebiedsteams, woningcorporaties en zorgaanbieders zullen zich moeten inspannen om zo creatief mogelijk, binnen de kaders van de wet- en regelgeving, voorzieningen in te zetten.’

Tjeerdema: ,,Er is betere coördinatie nodig. Woningcorporaties moeten bijvoorbeeld makkelijker een beroep kunnen doen op zorginstellingen.’’

Het plan bevat zeven min of meer concrete projecten. Meest in het oog springend is de oprichting van een regionaal Transferpunt dat mensen uit de opvang koppelt aan een passende woonplek. De verwachting is dat dit bureau dit jaar 100 tot 120 mensen kan helpen, de eersten nog voor de zomer.

'Jongeren huren zelf een kamer, maar worden ondersteund door vrijwilligers'

Een deel van de projecten is speciaal gericht op jongeren. Het aantal jeugdigen in de daklozenopvang neemt toe; door te voorkomen dat ze problemen krijgen, moet dit aantal verminderen. Het ‘Kamers met Kansen’-project wordt daarom uitgebreid van Leeuwarden naar meer plekken in de regio. Het principe: jongeren huren zelf een kamer, maar worden ondersteund door vrijwilligers. Hierdoor wordt zwerfgedrag voorkomen.

Ook ‘Skills in de Stad’ richt zich op jongeren: kwetsbare jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar die dreigen uit te vallen. De focus ligt hier op onderwijs, werk en hulp. Interventiewerk voor jongeren wordt uitgebreid.

Verder komt er een proef met een duurzame verblijfsvoorziening voor mensen met complexe problematiek, zoals een psychiatrische aandoening, verslaving, sociale problematiek en lichtverstandelijke beperking. Zij komen nu ook vaak in de nachtopvang terecht terwijl zij daar niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Het ACT-team, een ‘bemoeizorgteam’ dat met dak- en thuislozen in de Leeuwarder nachtopvang werkt, breidt zijn werkgebied uit naar andere plaatsen.

Ten slotte is er het onderdeel ‘Gewoon Thuis’, een ondersteuningspakket voor mensen die thuis wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij het runnen van hun huishouding of het voorkomen van schulden. Honderd mensen krijgen een traject aangeboden.

,,We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat mensen in de dag- en nachtopvang terechtkomen. Die is echt bedoeld als vangnet’’, aldus kwartiermaker Evert Boomsma.

Het bedrag van 3,4 miljoen euro is voor twee jaar. Tjeerdema spreekt van ‘aanjaaggeld’; de projecten moeten daarna opgaan in het bestaande aanbod.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct