De raad van Leeuwarden kwam vorig jaar 28 keer samen in niet openbare bijeenkomsten. Een jaar daarvoor slechts 7 keer. Dit blijkt uit cijfers die de gemeente op verzoek van de LC heeft verstrekt.

,,Een reden dat het aantal niet bekendgemaakte bijeenkomsten is toegenomen, is corona”, zegt Marcel Visser van de VVD. ,,Het was zoeken naar een vorm van vergaderen in de periode dat we als raad niet bij elkaar kwamen na de eerste coronamaatregelen. Maar het aantal van 28 is wel te veel. Als raad moeten we daar kritischer op zijn en op zijn minst de vergadercyclus publiceren.”

Er zijn drie categorieën van niet openbare bijeenkomsten. Geheime bijeenkomsten, vertrouwelijke vergaderingen en technisch-informatieve bijeenkomsten.

In de afgelopen twee jaar vond er één bijeenkomst plaats die formeel als geheim is aangeduid: de benoemingsbijeenkomst van burgemeester Sybrand Buma in mei 2019. Vertrouwelijke bijeenkomsten vonden tweemaal plaats: zowel in 2019 als 2020 werd er tijdens zo’n sessie gesproken over het nieuwe Cambuurstadion.

Stijging technisch-informatieve bijeenkomsten

De grote stijging zit dan ook in het aantal ‘technisch-informatieve bijeenkomsten’: van 5 in 2019 naar 27 in 2020. Dat zijn bijeenkomsten die niet geheim of vertrouwelijk zijn, maar die ook niet bekend worden gemaakt door de gemeente via de openbare agenda van de raad.

Over de WMO bijvoorbeeld werden vorig jaar drie ‘technisch informatieve bijeenkomsten gehouden’. Twee daarvan vonden plaats in een periode dat er veel onrust was omtrent de veranderingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Er werden negen bijeenkomsten georganiseerd waarbij de fractievoorzitters door de verschillende wethouders en burgemeester werden bijgepraat over corona en de effecten daarvan in Leeuwarden. Allemaal bijeenkomsten die niet vooraf werden aangekondigd.

'Veel van die bijeenkomsten en wat daar wordt besproken is voor buitenstaanders niet altijd interessant'

,,Voortaan moeten we dat inderdaad publiceren”, vindt Sytse Brouwer van het CDA. Waarbij hij direct een kanttekening plaatst. ,,Ik moet wel zeggen dat veel van die bijeenkomsten en wat daar wordt besproken voor buitenstaanders niet altijd interessant is.”

,,Heel veel van de bijeenkomsten zouden inderdaad wel openbaar kunnen zijn. Anderzijds moeten ambtenaren en raadsleden ook vrijelijk informatie kunnen uitwisselen. En er wordt tegenwoordig veel meer geïnvesteerd in kennis van de raad”, meent Gijs Jacobse van Gemeentebelangen, die sinds 1989 (met twee onderbrekingen) in de raad zit. ,,Vroeger werd er meer in het geheim informatie gedeeld dan nu. Legde het college vaker geheimhouding op.”

,,Wat openbaar kan, moet openbaar”, meent Carlijn Niesink van de ChristenUnie. ,,Zeker als het gaat om onderwerpen als WMO en Jeugd, die veel mensen aangaan. Zowel de raad, als het college als de griffie moeten daar scherper op zijn.”

‘Stijging vooral te maken met corona’

Julie Bruijnincx van D66 is ook actief in de agendacommissie van de gemeenteraad. ,,Ik wil het daar best bespreekbaar maken. Ook al ben ik van mening dat de stijging vooral te maken heeft met corona. Publiceren van de bijeenkomsten zie ik niet als een probleem.”

Omdat raadsleden tijdens openbare bijeenkomsten en in contact met journalisten regelmatig verwezen naar bijeenkomsten die niet terug te vinden waren op de openbare agenda, vroeg de LC de gegevens op voor de jaren 2018, 2019 en 2020. De cijfers van 2018 waren niet beschikbaar, omdat de gemeente overgestapt is op een andere systeem. Ten opzichte van 2019 laat het aantal ‘technisch-informatieve bijeenkomsten’ een grote stijging zien.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct