ROC Friese Poort start onderwijsprogramma voor havo-uitvallers

Een leeg plein bij de hoofdvestiging van ROC Friese Poort in Leeuwarden. FOTO ANTON KAPPERS

ROC Friese Poort begint met ingang van volgend schooljaar met een onderwijsprogramma voor jongeren die door de theoretische aard van de havo uitvallen. Het is een tweejarig programma op mbo niveau 4, een zogenoemde ‘Sprint mbo’-opleiding.

Het idee voor het onderwijsprogramma is ontstaan uit gesprekken met het Dockinga College, het OSG Sevenwolden en de NHL Stenden Hogeschool. De ervaring leert dat het uitvalpercentage van havo 4-leerlingen in vergelijking tot andere leerjaren hoog is.

Tijdens de tweejarige opleiding kunnen studenten op de locatie in Leeuwarden de praktijkgerichte opleidingen manager retail of medewerker marketing en communicatie volgen. De eerste groep met studenten start na de zomervakantie. Bij voldoende interesse start er in februari een tweede instroomgroep.

De opleiding is bedoeld voor leerlingen die aan het einde van het schooljaar moeten stoppen met havo 4 en binnen het economische profiel een mbo-opleiding willen volgen. Reden hiervan is dat binnen het profiel Economie en Maatschappij (EM) de meeste leerlingen uitvallen.