Prijsvraagkwestie Zalen Schaaf blijkt juridische koorddans

Zalen Schaaf aan de Breedstraat in Leeuwarden. FOTO LC/ERWIN BOERS

De gemeente Leeuwarden heeft de prijsvraagkwestie rond Zalen Schaaf laten onderzoeken door juristen. Hun conclusie: Blue Banner RED moet worden uitgesloten, tenzij wethouder De Haan een heel goed verhaal heeft.

Deelnemer Blue Banner Red kwam te laat met zijn bijdrage aan de prijsvraag voor het gebouwencomplex aan de Leeuwarder Breedstraat. De inzending zou wel op tijd naar een foutief mailadres zijn verstuurd.

Na uitleg hierover mocht het plan alsnog meedoen. Het kreeg vervolgens de voorkeur van de jury en van burgemeester en wethouders. Oppositiepartijen VVD en FNP vonden de gang van zaken vreemd en eisten meer informatie. Wethouder Hein de Haan liet een juridisch onderzoek doen door bureau Nysingh.

Een te laat ingediende inschrijving hoort uitgesloten te worden van deelname, maar ‘de Leidraad biedt enige ruimte voor een afweging om een te laat ingediende inschrijving toch inhoudelijk te beoordelen’, schrijven de juristen.

Inschrijving acceptabel als

Zij achten de inschrijving alleen acceptabel als ‘onomstotelijk vast komt te staan dat de inhoud van de om 11.45 uur – op het onjuiste e-mailadres - ingediende inschrijving met vijf bijlagen inhoudelijk identiek is aan de inhoud van de om 20.53 uur – op het juiste e-mailadres - ingediende inschrijving met bijlagen.’ Dit moet De Haan zwart op wit aan de gemeenteraad tonen, vindt FNP’er Jan-Willem Tuininga.

Zo niet, ‘dan moet Blue Banner RED alsnog worden uitgesloten’ volgens het juridisch advies. Overigens moet de gemeente ook dan op haar tellen passen. Mogelijk is de gemeente ‘schadeplichtig jegens Blue Banner’ als deze partij ten onrechte is uitgenodigd voor de presentatie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden