Een portret van de Witmarsumer dijkgraaf Hector van Hobbema keert terug naar Friesland. Het is aangekocht door de Tinco Lycklama Foundation.

Het schilderij komt uit de kringen rond kunstenaar Wijbrand de Geest, die in de zeventiende eeuw vele belangrijke Friezen portretteerde. Het doek werd in 1637 geschilderd, maar is helaas niet gesigneerd.

,,Het schilderij werd te koop aangeboden op de veiling van Schuler Auktionen in Zürich’’, vertelt Hans Zijlstra, die gespitst is op Fries erfgoed dat te koop komt op veilingen. Hij wijdde enkele jaren geleden met enkele anderen in Beetsterzwaag een tentoonstelling aan de avontuurlijke edelman Tinco Lycklama à Nijeholt. De hiervoor opgerichte stichting is niet rijk, maar probeert zich – waar mogelijk – wel te ontfermen over Fries erfgoed.

Bolswarder stadhuis

,,We willen het schilderij beschikbaar stellen voor tentoonstellingen’’, zegt Zijlstra. Op Twitter werd al snel geopperd om het schilderij te tonen in cultureel-historisch centrum De Tiid dat volgend jaar in het Bolswarder stadhuis zijn deuren zal openen. De stichting staat open voor dit idee.

André Buwalda, die met een club amateurhistorici studie maakt van Friese kapiteinsfamilies, heeft inmiddels geprobeerd het Hobbemageslacht beter in kaart te brengen. Hector, die in Friesland eigenlijk Hette heette, werd in 1595 geboren en trouwde later met de even oude Tialck van Hoytema.

Een deel van hun voorouders was adellijk, maar of Hector zichzelf ook zo’n titel mocht aanmeten, is de vraag. Rijk en machtig was hij in ieder geval wel, blijkt uit Buwalda’s beschrijving: ,,Hector was van 1636 tot 1653 dijkgraaf van Wonseradeels Zuider Zeedijken.’’ Het echtpaar woonde op Hobbema State: een sierlijk huis op een omgracht terrein in Witmarsum. Een jongere broer van Hector was militair.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct