Politie door onderbemanning te weinig in de wijk? In Leeuwarden speelt het niet

FOTO ANP .

De wijkagent staat nog altijd als een huis in Leeuwarden. Contact in de buurt ging boven evenementen, waarop qua inzet wel is bezuinigd. ,,It is in kwestje fan prioriteiten stelle’’, zegt politiechef Cor Reijenga.

Hij herkent Leeuwarden dan ook niet in het landelijke beeld, dat de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) schetst.

Volgens de Inspectie gaat de wijkagent tegenwoordig minder de buurt in, omdat er andere dingen van hem worden gevraagd. Politiemensen zijn dusdanig druk met het bieden van noodhulp en het bijstaan van verwarde personen dat er geen tijd meer overblijft om een wijk te doorgronden.

Leeuwarden is echter altijd blijven inzetten op politie in buurten. Eind vorig jaar meldde burgemeester Buma dat ,,de grenzen van politie-inzet waren bereikt’’ en er ,,keuzes moesten worden gemaakt.’’

Als de politie ,,haar normale werk’’ goed wilde kunnen doen, dan moest ,,er ergens worden geschrapt.’’ Maar een ding stond voor Buma als een paal boven water: ,,Het is van het grootste belang dat de politie in de wijken is’’, zei de burgemeester op 18 december 2019 in de Leeuwarder Courant.

Repressief optreden

Omdat agenten hun pappenheimers niet meer kennen, loopt de politie vaker achter de feiten aan, constateerde de Inspectie JenV. ,,De politie heeft te weinig informatie om problemen te voorzien en in te grijpen voordat het echt onveilig wordt. Daardoor moet zij vaker repressief optreden: in actie komen bij onveilige situaties. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling voor de effectiviteit van de politie’’, staat vermeld in het onderzoek ‘Lokale handhaving door de politie’.

,,Goed geïnformeerde agenten kunnen tijdig ingrijpen om te voorkomen dat zij uitmonden in onveilige situaties.’’ Grote en middelgrote steden krijgen hun informatie nu vaker binnen via boa’s en hulpverleners in een gemeente. Maar die zijn vanwege privacywetgeving terughoudend met het geven van informatie over verwarde personen en jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, aldus de Inspectie JenV.

Evenementen geschrapt

In Leeuwarden bleven de wijkagenten ongemoeid, het mes ging in evenementen. Vijf werden er geschrapt. Ook moest het bureau aan de Zuidergrachtswal dicht. ,,It is in kwesje fan prioriteiten stelle.’’