Plan voor structurele verbetering Vlietzone in Leeuwarden

De Vlietzone: een deel van de wijk is deze zomer aangemerkt als overlastgebied. Arodi Buitenwerf

De aanpak van de problemen in de Leeuwarder Vlietzone vergt een lange adem. En moet structureel zijn. Vindt wethouder Hein de Haan.

Te veel panden van huisjesmelkers. Verloedering. Een grote concentratie zorgaanbieders en gevoelens van onveiligheid. De problemen in de Vlietzone kwamen sinds de zomer volop in het nieuws. En nu is er dan een integraal plan van aanpak waarmee de gemeente Leeuwarden de wijk wil verbeteren. ,,We moeten structureel aan de slag met de wijk. Niet erin en dan even later er weer uit”, aldus wethouder Hein de Haan, die het structurele karakter van de aanpak benadrukt. Want in 2010 zou de gemeente de wijk ook vooruit helpen, onder zijn voorganger Henk Deinum. Echter, na een paar jaar was het geld op en verdwenen de gemeentelijke hulptroepen even snel als ze gekomen waren.

Schoonmaak op komst

Helaas kan de eerste actie – het gezamenlijk schoonmaken van de wijk in het kader van NL Doet – niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Maar een grote schoonmaak van de wijk komt er wel: halverwege dit jaar moeten bewoners, scholen, de gemeente en instellingen een grote schoonmaakactie houden.

De komende maanden worden ook alle panden in de wijk in kaart gebracht. Met name de panden die onderzocht moeten worden op bijvoorbeeld illegale verhuur. Een proces dat – inclusief eventuele bestuurlijke maatregelen – twee jaar gaat duren. En de gemeente onderzoekt of er een vorm van verhuurdersvergunning kan worden ingevoerd. ,,Daarvoor werd eerst gekeken naar Groningen waar zoiets al bestaat. Maar dat gaat alleen om studentenhuisvesting. Wij willen zo’n vergunning breder kunnen inzetten, zoals in Schiedam”, zegt De Haan.

Op die manier kan niet iedereen zomaar huizen gaan verhuren. Maar ook het rijk wordt benaderd om financiële steun onder het mom van stadsvernieuwing. Bedragen die de gemeente hoopt te krijgen, wil De Haan nog niet noemen.

'Laatste uitbreiding'

Het opdelen van huizen in twee of meer appartementen – het zogenaamde splitsen – is volgens De Haan al niet meer toegestaan. En de appartementen die in het Wedapand aan de rand van de wijk worden gerealiseerd, zijn wat hem betreft de laatste uitbreiding van adressen in de wijk.

Het plan van aanpak is er gekomen omdat de gemeenteraad er in december om vroeg. Wijkbewoners en -organisaties werken mee aan het opstellen ervan.