Partij voor de Dieren en GroenLinks: 'Leeuwarden nu snel autoluw maken'

Fieters in Leeuwarden. Foto: Siep van Lingen

Nu het openbaar vervoer minder mensen kan vervoeren en voetgangers meer ruimte nodig hebben, is het zaak om steden als Leeuwarden snel autoluw te maken.

Dat vinden de Partij voor de Dieren en PAL/GroenLinks die hierover vragen hebben gesteld aan het Leeuwarder college. De fracties verwijzen naar het advies van de Nederlandse Fietsersbond aan het ministerie over fietsen in de anderhalvemetersamenleving. Het is een pleidooi om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers.

Afgelopen maart nam de Leeuwarder gemeenteraad de motie Autoluwe binnenstad Leeuwarden aan. De fracties willen onder meer van het college weten of de coronacrisis aanleiding is om dit voorstel versneld uit te voeren.