Noodopvang in WTC in Leeuwarden gaat voorlopig niet door

Opvang van vluchtelingen in WTC Expo in 2015.

De opvang van 600 asielzoekers in het WTC Expo Leeuwarden gaat voorlopig niet door. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft dat besloten.

Het besluit is genomen met het oog op de landelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus. Het was de bedoeling om vanaf 18 maart de eerste asielzoekers op te vangen in de Friezenhal in het WTC.

Ook in de Zeelandhallen in Goes worden eerst geen asielzoekers opgevangen. Het raadsvoorstel voor de opvang in Goes stond voor donderdag 19 maart op de agenda van de gemeenteraad.

Het besluit betekent voor het COA dat er een nog nijpender tekort ontstaat aan opvangplaatsen. Daarom doet het COA nogmaals een dringend beroep op gemeenten om maximale inspanning te zetten op het vinden van reguliere locaties.

De voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de hallen gaan wel door. Het COA zal in overleg met gemeenten en daartoe bevoegde instanties op een later moment bepalen wanneer de hallen gebruikt gaan worden voor de opvang van asielzoekers.

Lees ook | Noodopvang voor 600 asielzoekers bij WTC Expo in Leeuwarden

home
net-binnen
menu