Nieuwe oversteekplaats Goudenregenstraat

De nieuwe oversteekplaats komt parallel aan het fietspad langs de Groningerstraatweg in Leeuwarden. Foto Google Streetview.

Op de Goudenregenstraat in Leeuwarden komt een nieuwe voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de aansluiting bij de Groningerstraatweg.

Dit hebben burgemeester en wethouders besloten. Fietsers hebben al voorrang langs de Groningerstraatweg, maar voetgangers die parallel aan dit fietspad de Goudenregenstraat willen oversteken, moeten het tot nu toe doen zonder goede oversteekvoorzieningen.

De huidige situatie past niet meer in het gemeentelijk verkeersbeleid, vinden B en W. Zij willen langzaam verkeer en de oversteekbaarheid van de weg bevorderen. De oversteekplaats verbetert meteen ook de veiligheid voor de fietsers.