Het lijkt er dan toch van te komen: Reduzum is na jaren van trekken en sleuren dicht bij de aanschaf van een nieuwe dorpsmolen.

Nog een paar weken en dan moet alles zo’n beetje in kannen en kruiken zijn. Dan is de bouwvergunning van de gemeente Leeuwarden binnen en heeft netwerkbeheerder Liander laten weten dat er op het netwerk genoeg ruimte is voor de stroom van een nieuwe Redúster dorpsmolen. Als het goed is.

Komt dat ideale scenario uit, dan kan de subsidieaanvraag de deur uit. Wordt die subsidie toegekend, dan kan de turbine met een mast van 46 meter en een tiphoogte van 76,5 meter worden besteld. In theorie kan het dan nog steeds misgaan, als blijkt dat er toch onvoldoende netcapaciteit is. ,,Mar dat is teory”, zegt voorzitter Jarig Jan Boersma van de stichting Doarpsmûne Reduzum.

Seinen op groen

Boersma en secretaris Jeljer Zijlstra kunnen niet wachten op het moment dat alle seinen op groen staan. ,,Wy geane derfan út dat it slagget, it is no echt alles of niks”, zegt Zijlstra. ,,Wy sette alles op alles”, stelt Boersma. ,,It soe in oerwinning wêze foar de ynwenners. En ek foar de gemeente Ljouwert. Dy hat ús altyd stipe.”

Eigenlijk hadden ze vorig jaar de hoop op een nieuwe molen zo’n beetje opgegeven in Reduzum. De fabrikant kwam toen met een offerte die 3 ton hoger lag (1,1 miljoen euro in plaats van 8 ton) dan bij een eerdere versie. De molenplannen konden de prullenbak in, omdat dat extra geld er niet was. Voorzitter Henk Vellinga, die zich vele jaren inzette, stopte ermee en Boersma volgde hem op.

Tweedehands

Een tweedehands windmolen moest uitkomst bieden. Dat was geen ideale oplossing, want de beoogde turbine had een tiphoogte van 100 meter en paste in die zin niet bij ‘de aard en de schaal’ van de omgeving. Maar ja, een groot en gebruikt exemplaar zou wel zonder subsidie kunnen draaien. Dat was ook wat waard. De omwonenden moesten nog wel worden overtuigd.

De gesprekken met hen werden wat makkelijker toen begin dit jaar de subsidieregeling wijzigde. ,,It waard folle geunstiger foar ús”, zegt Zijlstra. Een nieuwe molen, een stuk minder hoog dan de tweedehands turbine, was plotseling toch weer mogelijk. Mocht de zogeheten SCE-subsidie de komende tijd worden toegekend, dan betekent dat voor een periode van vijftien jaar zekerheid van inkomsten. ,,Dat jout rêst, it is in soarte fan fersekering”, zegt Boersma.

500 leden

Voorwaarde is wel dat de al in 2015 door de stichting opgerichte Coöperatie Doarpsmûne Reduzum 500 leden uit Reduzum, buurtschap Tsienzerbuorren en buurdorpen Friens en Idaerd krijgt. De teller staat nu op 200 participanten. ,,Wy ferwachtsje brede stipe út de mienskip”, zegt Zijlstra. De leden delen uiteindelijk mee in de revenuen. Ook gaat er geld naar dorpsprojecten.

Dankzij de stroom die is opgewekt door de bestaande molen, die sinds 1994 in bedrijf is en momenteel zo’n beetje quitte draait, kon in totaal zo’n 100.000 euro in de dorpen worden geïnvesteerd. De nieuwe turbine is naar schatting goed voor zo’n 240.000 euro per jaar. Daar gaan de rente, aflossing en overige kosten vanaf, maar dan nog blijven er tienduizenden euro’s over voor mooie plannen.

Trochstome

,,It is no echt tiid om de besteande mûne te ferfangen”, zegt Zijlstra. ,,Dêrnei wolle wy ek trochstome mei de ferduorsuming. Der binne yn Reduzum al in soad minsken mei sinnepanielen op it dak. Mar der is noch fan alles mooglik. Tink oan opslach fan stroom yn akku’s, oan elektryske buurtauto’s. En wy wolle graach in elektryske fariant fan it skoalbuske dat alle dagen bern út Friens en Idaerd nei skoalle bringt.”

Zijlstra schat in dat de nieuwe molen volgend jaar november draait. ,,Dat soe in geweldige kick wêze. Dan kinne wy wer wat foar de doarpen betsjutte.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct