MCL doet nazorggesprekken met kankerpatiënten voortaan bij ze thuis (en niet meer in het ziekenhuis)

Het Medisch Centrum Leeuwarden. Foto: Anton Kappers - Thomasson

Verpleegkundig consulenten oncologie van het MCL voeren nazorggesprekken met kankerpatiënten sinds deze maand bij de mensen thuis.

Het MCL werkt bij dit pilotproject samen met thuiszorgorganisatie Allerzorg die ook consulenten gaat inzetten. Enige jaren geleden gebeurde dat ook al, maar daar kwam een einde aan toen het ministerie van VWS de financiering stopzette. Nu is er opnieuw geld beschikbaar gesteld, in ieder geval tot oktober 2021.

Normaliter komen patiënten – momenteel tweehonderd – voor oncologische nazorg naar het ziekenhuis waar ze met gespecialiseerde verpleegkundigen twee of drie gesprekken voeren over het herstel en de zorg die nog nodig is.

Beter zicht op situatie

Door de mensen thuis te bezoeken krijgen de consulenten volgens MCL-woordvoerder Frits Mostert beter zicht op de situatie waarin de patiënt zich bevindt en kan de zorgbehoefte ook beter worden ingeschat. Het aantal nazorggesprekken zal hetzelfde blijven en wordt dus niet meer alleen door MCL-verpleegkundigen gevoerd.

,,Ziekte wordt in het ziekenhuis behandeld, maar thuis beleefd’’, stelt Merel Kronemeijer, verpleegkundig consulent van het MCL. ,,In de thuissituatie voer je een ander soort gesprek dan in het ziekenhuis. Je staat als het ware in een andere verhouding tot de patiënt. De patiënt is meer op zijn gemak, en je komt sneller tot de kern van problematiek. En heel praktisch: het scheelt de patiënt reistijd.’’

Intentie om uit te breiden

De nazorg die thuis wordt gegeven, is dezelfde nazorg die nu in het ziekenhuis wordt geboden. Door samenwerking met Allerzorg kan meer continuïteit worden geboden. De pilot wordt na een half jaar geëvalueerd. Als de proef succesvol verloopt, is het de intentie van het MCL en Allerzorg om nazorg in deze vorm te blijven aanbieden en deze uit te breiden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden