Voor de basisschoolkinderen verandert er niet veel in de gedeeltelijke lockdown. Maar voor de leerkrachten is het aanpassen. Vooral als je, zoals juf Sietske Rypma, net nieuw bent.

Nu de kinderen na de herfstvakantie weer allemaal naar school gaan, lijkt lesgeven op kbs Sint Radboud in Jirnsum op de oude voet door te gaan. Maar er zijn wel aanpassingen natuurlijk: elke groep heeft zijn eigen toilet, papieren handdoeken, vaker handen wassen en niezen in de ellenboog.

Voor Sietske Rypma is de hervatting van de lessen extra speciaal. Net voor het nieuwe schooljaar solliciteerde ze op de vacature van juf voor groep 3. Op de eerste dag dat de kinderen weer naar school mochten, stond ze voor haar nieuwe klas. ,,It wie wol in ôftaasten yn it begjin. Foar my wie alles nij, mar foar de bern wie dat ek sa. In nij skoaljier, nij lokaal en in nije juf.’’

Pittige tijd

Haar collega Anna Silvius van groep 1 en 2 zag de nieuwe semi-lockdown aankomen en hoopte hartstochtelijk dat de scholen deze keer open mochten blijven. Ze is dan ook blij met de uitkomst. Tijdens de eerste lockdown, toen de scholen gesloten werden, ervoer ze dat sommige werkende ouders het zwaar hadden met de thuiszittende kinderen die online les kregen.

Er kwam ook veel op de school af. ,,Maar we hadden het snel op orde. Nadat we in de persconferentie hadden gehoord dat de scholen dicht zouden gaan, hadden we als team gelijk online contact met elkaar over hoe we de rest van het schooljaar gingen invullen. Snel was alles geregeld en zowel leerlingen als ouders pakten het erg goed op.”

Het was een pittige tijd. ,,Dan wilde je in de avond nog snel even een filmpje opnemen. Normaal doe je dat natuurlijk nooit. We waren daarom ook heel blij dat we na de meivakantie weer half-om-half naar school mochten en dat we vier weken voor het einde iedereen tegelijkertijd weer konden zien. Samen het schooljaar afsluiten gelukkig.’’

Nieuwe afspraken

Na de zomervakantie weer naar school gaan, was voor sommige ouders best spannend, memoreert ze. Voor sommige leerkrachten ook, valt juf Rypma bij. Hoe dan ook, het blijft een bijzonder jaar met nieuwe afspraken en nieuw gedrag.

Vaders of moeders zetten hun kinderen nu af bij het hek, bijvoorbeeld. ,,Wylst just de persoanlike kontakten mei âlders ekstra belangryk binne. Wy ûnderhâlde se ûnder oare troch faker in filmke of foto te dielen fan wêr’t de bern mei dwaande binne . Of eefkes een praatsje by it stek. Mear kinne je net dwaan. Mar wy binne al lang bliid dat wy fysyk les jaan meie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Coronavirus
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct