Leeuwarden helpt prostituees met leefgeld

Het stadhuis in Leeuwarden. Foto LC

De gemeente Leeuwarden stelt 10.000 euro beschikbaar voor prostituees, zodat ze voorlopig kunnen rondkomen.

Zeker 34 vrouwen in de Friese prostitutie verkeren in problemen. Hun werk is vanwege de corona verboden en de dames durven meestal geen uitkering aanvragen, uit angst het land uitgezet te worden.

Daarom verstrekt de gemeente 10.000 euro aan steunpunt Xenia, ,,voor het betalen van boodschappen en urgente rekeningen.’’

Samen met het Leger des Heils en Fier wordt gekeken of ze ook op de langere termijn geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld met een baan buiten de prostitutie of een veilige terugkeer naar hun land.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden