Leeuwarden: Marrekrite is financieel 'te gezond'

Recreatieschap Marrekrite legt in Friesland voorzieningen aan die de provincie aantrekkelijker maken voor waterrecreanten, zoals hier bij Earnewâld. Foto archief LC. Foto: Jan de Vries

Recreatieschap Marrekrite zit er financieel bijzonder warmpjes bij. Leeuwarden wil de reserves afromen, zodat gemeenten geld terug krijgen.

Marrekrite hoort een buffer van 280.000 euro aan te houden voor tegenvallers, maar beschikt in werkelijkheid over een ‘weerstandsvermogen’ dat negen keer zo hoog is. Begin volgend jaar zal het zijn gegroeid tot 3,5 miljoen euro, constateren burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

,,Dit is gemeenschapsgeld dat de deelnemende gemeenten hebben ‘geparkeerd’ bij de Marrekrite’’, schrijven zij. Hun verzoek is om 3 miljoen terug te storten aan de Friese gemeenten. Voor Leeuwarden zelf zou tonnen opleveren. Komende woensdag beraadt de Leeuwarder gemeenteraad zich hierop.

Leeuwarden en verschillende andere gemeenten waren de afgelopen jaren kritisch over de ,,onduidelijke’’ financiële verslaglegging van het recreatieschap. Om dit te verbeteren werd het afgelopen half jaar een grote verbeteringsslag gemaakt met hulp van externe adviseurs.

Leeuwarden complimenteert Marrekrite hier nu voor, maar schrikt nu duidelijk is hoe groot de reserves zijn. Het recreatieschap is financieel ,,zeer gezond’’, stelt Leeuwarden vast. De vraag is alleen: is het wel nodig om zoveel geld op te potten? Het gaat immers om een ‘gemeenschappelijke’ regeling, die door verschillende overheden betaald wordt.

De gemeente wijst op de baggerreserve. Die bedroeg vorig jaar ruim 1,3 miljoen euro. ,,Dat is een aanzienlijk bedrag en dat staat in geen verhouding tot wat jaarlijks wordt uitgegeven. In 2019 is op dit onderdeel slechts 100.000 euro uitgegeven en in 2018 helemaal niets.’’ Oppotten mag niet. Als het geld nodig is voor baggerbeurten, moet dit worden vastgesteld in een meerjarenplan.