Kleinschalig protest tegen coronamaatregelen op Zaailand, bloemen bij overheidsgebouwen

FOTO KAPPERS MEDIA

Enkele tientallen mensen hebben zondagmiddag een ‘picknick’ gehouden op het plein voor de rechtbank in Leeuwarden. Met die manifestatie wilden ze duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met de overheidsregels rondom het coronavirus.

De groep heeft ook bloemen gelegd bij het hek van de rechtbank en aan het gemeentehuis en stadhuis. Ze zouden dit ,,ter nagedachtenis aan de democratie” doen. Op kaartjes bij de bloemen uiten mensen hun onvrede ook in woorden.

Zondag stond aanvankelijk een landelijke protestactie op het Malieveld in De Haag gepland. De organisatoren van die demonstratie riepen mensen op om overal in het land bloemen te leggen bij gemeentehuizen. loading

In Drachten verzamelde zich zondagmiddag eveneens een groep demonstranten bij het gemeentehuis. Ook daar werden bloemen neergelegd en briefjes met teksten opgehangen. 

Toch protest in Den Haag

In Den Haag is er uiteindelijk toch een protest geweest. De hele dag al lopen er groepjes mensen in de stad en op het Malieveld. Zo werden er zondagochtend nog zeven mensen aangehouden die niet van het Malieveld wilden vertrekken.

Vrijdag besloot de burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, dat de actie, waar tienduizend mensen op af zouden komen, niet was toegestaan. Er zou te weinig ruimte zijn om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De gemeente had het toen ook over een ,,vrees voor wanordelijkheden”.

Toen zich zondagmiddag een groep van een paar honderd mensen op het Maliveld verzamelde, besloot de burgemeester toch een korte demonstratie toe te staan. Nu was er voldoende ruimte om afstand te bewaren.

loading

Binnenhof afgezet

Zondagmiddag was er vrees dat de mensen die toch naar Den Haag kwamen en eerst niet op het Malieveld mochten protesteren, af zouden zakken naar het Binnenhof. Het politieke hart van het land is daarom langs beide kanten afgezet.

In Amsterdam werd een geplande demonstratie tegen de coronamaatregelen verboden om dezelfde reden als in Den Haag aanvankelijk het geval was.