Kille Oosterkade wordt veiliger en mooier

De riskante zebra op de Oosterkade voor de herinrichting. Foto LC.

De Oosterkade in Leeuwarden krijgt een grote opknapbeurt en wordt makkelijker oversteekbaar. Ten oosten van de Wijbrand de Geeststraat komt ook een opknapbeurt.

De gemeente is al lange tijd bezig om de Wijbrand de Geeststraat en omgeving te verbeteren. Het is hier vanouds onoverzichtelijk en onprettig voor voetgangers en fietsers.

De kil ogende Oosterkade is berucht om het snel rijdende autoverkeer. Deze straat krijgt het komend jaar een nieuw jasje. De trottoirs worden met nieuwe rode klinkers heringericht en de parkeervakken worden breder, waarmee fietsers ook meer ruimte krijgen. Het groen en de lantaarns worden vernieuwd.

De gemeente brengt op de Oosterkade middengeleiders aan ter hoogte van de Oosterbrug. Langzaam verkeer krijgt hiermee een rustpunt in de oversteek. Het zebrapad – dat al eens verplaatst is – verdwijnt straks.

De middengeleiders bij de Vlietsterbrug worden verlengd, om auto’s illegaal keergedrag te beletten. De hoek van de Oosterbrug met de Oostergrachtswal krijgt nieuw asfalt.

Delen van de Vredeman de Vriesstraat, Alma Tademastraat en Bote van Bolswertstraat worden voorzien van fluisterasfalt en krijgen de inrichtingsstijl van de Wijbrand de Geeststraat. Ook hier worden trottoirs herstraat.