Intussen vier zorgaanbieders die niet meedoen aan de aanbesteding WMO: 'Zorgen alleen maar toegenomen'

FOTO LC

Zorgaanbieder KwadrantGroep is de vierde zorgaanbieder die niet meedoet aan de aanbesteding voor de Aanvullende Ondersteuning, Thuisondersteuning en Dagbesteding WMO. Eerder al haakten de GGZ, Zienn en Alliade af.

Net als Alliade heeft de KwadrantGroep dat in een brief aan het college van b. en w. laten weten. Daarmee komt het aantal zorgaanbieders dat niet meedoet op vier.

De KwadrantGroep schrijft de afgelopen tijd meerdere keren haar zorgen te hebben geuit over de koers die de gemeente Leeuwarden is ingeslagen. ,,Wij zien dat het bestek onvoldoende is aangepast. Na zorgvuldige bestudering zijn onze zorgen alleen maar toegenomen. Daarom hebben wij besloten om af te zien van inschrijving.''

Ook Alliade heeft al in een eerder stadium aangegeven zich niet te kunnen vinden in het koersdocument, het stuk waarin wethouder Herwil van Gelder aangeeft hoe hij de WMO wil invullen. Volgens Alliade worden de financiële risico’s bij de zorgaanbieders neergelegd. ,,Het leveren van kwalitatieve zorg aan onze cliënten wordt erg moeilijk en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering is ons inziens onmogelijk”, zo valt te lezen in de brief van Alliade.

De woorden van Alliade komen overeen met die van de GGZ. ‘Wij zijn van mening dat het voor een specialistische aanbieder als MindUp (onderdeel van de GGZ en uitvoerder van deze zorg) niet mogelijk is maatschappelijk verantwoorde zorg te leveren aan de burgers in Leeuwarden binnen de kaders van deze aanbesteding’, aldus de GGZ.

Eerder liet maatschappelijke opvang Zienn al weten ook niet door te willen gaan met een deel van de dagbesteding omdat kwaliteitszorg niet mogelijk is met de budgetten die de gemeente voor de WMO over heeft.

Lees ook LC+ | Zienn luidt de noodklok: zorg voor daklozen niet meer te leveren voor budget WMO

MindUp schrijft verder zich ernstig zorgen te maken over de kwaliteit van de zorg voor een groep kwetsbare mensen.

De gemeente Leeuwarden moet miljoenen bezuinigen op de zorg, het budget dat de gemeente krijgt vanuit het rijk is de afgelopen jaren niet voldoende gebleken. In totaal heeft de gemeente vanaf 2015 zo’n vijf miljoen euro bijgepast om de tekorten te dichten. Met de nieuwe aanbesteding van zorgtaken binnen de WMO wil de gemeente binnen het budget blijven. De termijn waarop zorgaanbieders zich konden inschrijven voor de aanbesteding verliep gisteren.

Op de WMO-plannen van de gemeente is al anderhalf jaar veel kritiek. Een eerste plan van wethouder Herwil van Gelder kreeg niet de goedkeuring van de raad. De nieuwe plannen stuiten ook op weerstand. Behalve de GGZ en Zienn hebben verschillende partijen en belangengroepen het afgelopen jaar hun kritiek en zorgen geuit of hun medewerking opgezegd.

Woensdagavond spreekt de raad over de WMO.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden