In herfstvakantie spoorwerk Leeuwarden-Groningen: veel impact op Schrans en reizigers

De spoorwegovergang in de Leeuwarder Schrans gaat in de herfst geruime tijd dicht voor auto’s. Ook elders langs het spoor richting Groningen hebben werkzaamheden veel impact.

In en rond de herfstvakantie zal de overgang in de Schrans twaalf tot dertien dagen afgesloten worden voor auto’s, volgens de huidige planning. Ook fietsers zullen soms moeten omrijden, hoewel Prorail en de provincie wel een oplossing voorbereiden om de klus draaglijk te houden voor het langzaam verkeer.

De afsluiting houdt verband met het grote spoorverbeteringsproject tussen beide provinciehoofdsteden. Er komen meer, langere en snellere treinen tussen Groningen en Leeuwarden. Dit vergt grote ingrepen, bijvoorbeeld de aanleg van langere perrons en de bouw van enkele grote verkeerstunnels.

Het afgelopen jaar hebben treinreizigers al verschillende stremmingen meegemaakt, maar voor hen is de overlast de komende twee maanden het grootst. In het weekeinde van 15 en 16 september wordt het treinverkeer opnieuw gestremd. Spoorwerkers treffen dan een aantal voorbereidingen voor de herfstvakantie, waarin alles samenkomt.

‘Flink ingrijpend’

Volgens de huidige Prorail-planning rijden er geen treinen tussen 16 en 28 oktober: de periode begint dan dus al voor de officiële schoolvakantie. Vooral de aanpak van het spoor bij de overgang in de Leeuwarder Schrans en de aanpassing van het stedelijke hoofdstation is ,,flink ingrijpend’’, zegt Richard Reitsma van de provincie.

,,Het perron aan de oostzijde wordt breder en de overweg dubbelsporig. Zo wordt het station geschikt gemaakt voor langere treinen. Ook de wissel wordt dan verplaatst van de west- naar de oostzijde van de overweg.’’

Tegelijkertijd krijgen fietsers op de route Zuiderplein-Hollanderdijk een snellere rechtsafroute. Voor automobilisten wordt een afslagstrook aangelegd. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor auto’s, want nu vormen opstoppingen bij de Hollanderdijk vaak een probleem. ,,Nu slaat het verkeer soms terug tot op de overweg. Dat willen we hiermee voorkomen.’’

Auto’s kunnen er niet langs tijdens het spoorwerk. Zij moeten omrijden over de Oostergoweg of het Stephensonviaduct. ,,Voor fietsers proberen we wel een mooie oplossing te vinden’’, zegt Reitsma. Dit betekent niet dat zij hier voortdurend kunnen passeren, maar overdag zal er in ieder geval iets voor hen bedacht worden.

Het is hier meestal zeer druk met fietsers en voetgangers, want andere directe verbindingen tussen de binnenstad en zuidelijk Leeuwarden zijn schaars. De eerstvolgende fietsoversteek ligt een fors stuk oostelijker, namelijk op Achter de Hoven.

Overal druk

Elders op de spoorroute wordt het ook druk in de herfstvakantie. De perrons langs de lijn worden aangepast voor de langere treinen. De spoorwegovergang bij Friesland Campina in Leeuwarden krijgt een vernieuwing en in Hurdegaryp worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het dorp heeft grote ingrepen achter de rug, die ervoor zorgen dat het spoor en ander verkeer elkaar minder in de weg zitten. Verschillende andere spoorwegovergangen worden aangepakt en Buitenpost krijgt in oktober een geluidsscherm langs het spoor.

Arriva zet bussen in tijdens de spoorstremming. Deze vervoerder en de NS hebben er overigens beide nog geen melding van gemaakt in hun digitale reisplanners. Wanneer de werkzaamheden dichterbij komen, volgt er meer informatie voor verkeersdeelnemers en treinreizigers, zegt Reitsma. De provincie is opdrachtgever van de maatregelen.

Na de herfstvakantie is het werk op het Friese spoor grotendeels klaar, maar in 2020 volgen nog enkele grote ingrepen op het Groninger deel van de lijn. Vooral in de meivakantie is het raak, zo wordt duidelijk uit de voorlopige planning van Prorail: van 25 april tot 4 mei wordt waarschijnlijk weer een treinvrije periode ingelast.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct