In de rij voor afvalbrengstations

Drukte bij de milieustraat in Leeuwarden. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Strakblauwe lucht op de eerste zaterdag van de lente: dan gaan de mensen opruimen en rommel naar de milieustraat brengen. Het coronavirus wakkert de opruim- en schoonmaakwoede nog eens extra aan.

Voor de poort van het Leeuwarder brengstation van Omrin aan de Greunsweg ontstond zaterdagmiddag een heuse file, waarin de wachttijd opliep tot anderhalf uur.

Er mogen maar vijf brengers tegelijk met hun auto langs de weegbrug het bordes op. Die maatregel is nodig om de mensen de aanbevolen onderlinge afstand van 1,5 meter te gunnen.

,,Het is altijd druk vanaf de eerste mooie dag in maart, maar nu ontstaan bij al onze tien stations ongekende wachtrijen’’, aldus woordvoerder Jelmar Helmhout. ,,Het is prima dat de mensen komen en ze kunnen alleen zelf de noodzaak bepalen of dat beslist vandaag moet.’’

'Afvalinzameling is een vitale dienst'

Enige matiging zou Omrin welkom zijn, maar het personeel redt het volgens Helmhout nog wel. Sluiting, zoals over de grens in Vlaanderen gebeurde in het kader van de coronabestrijding, is geen optie. ,,Afvalinzameling is een vitale dienst. Dat mensen zelf hun grof vuil gesorteerd komen brengen is daar een waardevol onderdeel van.’’