Graven zonder PFAS-verklaring mag weer in Leeuwarden

Grondverzet wordt weer makkelijker in Leeuwarden. Foto archief LC Foto: JAN DE VRIES

De meeste grond in de gemeente Leeuwarden kan weer worden afgegraven zonder een lastige procedure voor de zogeheten PFAS-verklaring.

De rijksoverheid stelde eerder strenge regels vast voor enkele giftige stoffen in de bodem. Het afgraven van grond werd hierdoor zo zeer bemoeilijkt dat bedrijven in de problemen raakten. De rijksoverheid versoepelde de regels vorig jaar, maar grond moest nog wel steeds worden onderzocht.

In de gemeente Leeuwarden is dit nu niet meer per se nodig. ,,Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde gehalten aan PFAS in Leeuwarden ruimschoots voldoen aan de landelijk vastgestelde achtergrondwaarden.’’ Op niet-verdachte plekken kan nu zonder verder vooronderzoek grond verwijderd en verplaatst worden.

menu