Gemeente grijpt in: hekken rond de Wissesdwinger bij de Prinsentuin in Leeuwarden

Bij de de Wissesdwinger zijn extra hekken geplaatst. FOTO JACOB VAN ESSEN

Er zijn hekken geplaatst rond de Wissesdwinger in Leeuwarden. Het is een noodmaatregel die bedoeld is om de (nachtelijke) overlast op het veld naast de Prinsentuin te beperken.

De gemeente Leeuwarden trekt de hekken rond de Prinsentuin door naar de Wissesdwinger. Op die manier moet de overlast door feestvierende jongeren worden beperkt. De toegang tot het grasveld wordt nu gecontroleerd door beveiligers, net als in de Prinsentuin gebeurt.

Sinds er hekken rond de Prinsentuin staan en er controle is op alcohol, trekken meer mensen naar de Wissesdwinger. Overdag en aan het begin van de avond wordt er gecontroleerd, later op de avond niet. Omwonenden gaven woensdag in de Leeuwarder Courant aan de overlast niet meer te trekken. Tot ‘s avonds laat wordt er gedronken, klinkt er luide muziek en het gesis van ballonnen die gevuld worden met lachgas. In een brief aan de bewoners geeft burgemeester Buma aan dat er extra handhavend zal worden opgetreden. Hoe lang de hekken blijven staan, is niet duidelijk. Buma spreekt van een ‘tijdelijke maatregel’.

Vorige maand gaf Buma in de raad al aan dat er nagedacht moet worden over de vele functies van de Prinsentuin en hoe daar in de toekomst mee moet worden omgegaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Instagram