Gemeente Leeuwarden verlengt cameratoezicht in Vlietzone

De Vlietzone. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het cameratoezicht in de Vlietzone in Leeuwarden gaat door in de zomermaanden. Dat heeft de gemeente Leeuwarden in overleg met de politie en omwonenden besloten.

De omgeving van de Willem Lorestraat geldt als overlastgebied. Dat betekent dat politie en toezichthouders meer bevoegdheden hebben. Bewoners van de wijk ervaren vooral in de zomer overlast.

De camera's hangen bij de splitsing van de Bote van Bolswertstraat en de Willem Loréstraat en een bij de T-splitsing van het Keetwaltje en de Willem Loréstraat.

Overlastmeldingen

Sinds het plaatsen van de camera’s op 20 december 2019 zijn er 14 meldingen van overlast binnengekomen. Dat zijn 20 minder meldingen dan in de periode daarvoor. De gemeente Leeuwarden maakt daaruit op dat de overlast aanzienlijk minder is geworden sinds het plaatsen van de camera's. Bij het Meldpunt Overlast komen nog relatief veel meldingen binnen.

Het cameratoezicht is voor de duur van drie maanden verlengd. In september wordt opnieuw gekeken of de camera's blijven hangen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden