FNP: geef Leeuwarder muziekkorpsen subsidie voor onderwijs

FOTO ARCHIEF

Zestien muziekkorpsen in de gemeente Leeuwarden moeten gemeentesubsidie krijgen voor onderwijs aan hun leden, vindt de FNP.

De partij dient hiervoor binnenkort een motie in binnen de gemeenteraad. Het geld is bedoeld voor korpsen van de Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden (SML).

,,De SML hat al meardere kearen oanjûn struktureel te min jild te hawwen om ûnder oare goed kwalitatyf muzykûnderwiis te jaan’’, schrijft fractievoorzitter Jan-Willem Tuininga. Volgens hem zouden de korpsen tevreden zijn als zij elk 4.000 euro subsidie krijgen.

Weliswaar moet de gemeente fors bezuinigen, maar een bijdrage moet mogelijk zijn vanuit de cultuurgelden, aldus de FNP: ,,Sy binne dochs net foar neat ien fan de kultuerdragers fan Fryslân?’’

home
net-binnen
menu