De eindexamens gaan door, maar Friese schooldirecteuren reageren met enige reserve: 'Ik vraag me af of dit recht doet aan leerlingen'

98,7 procent van scholieren slaagde in coronajaar voor eindexamen ANP

De eindexamens gaan door en in alle vakken. Maar scholieren mogen in dit coronajaar een onvoldoende meer halen dan normaal is toegestaan om toch te slagen.

Minister van Onderwijs Arie Slob maakt dit volgens goedingelichte bronnen vandaag bekend. Het besluit komt niet als een verrassing. De bewindsman vindt het belangrijk dat er dit schooljaar, in tegenstelling tot vorig jaar, wel een centraal schriftelijke eindtoets komt voor leerlingen van vmbo, havo en vwo.

Scholieren en schoolleiders zijn ernstig verdeeld over het besluit. Veel leerlingen in de examenklassen vinden dat ze door de lange periode van online onderwijs vorig schooljaar achterstanden hebben opgelopen. Dit schooljaar mogen examenleerlingen wel naar school, maar zijn de lessen vaak ingekort.

,,Ik vraag me af of dit recht doet aan de leerlingen’’, zegt directeur Gerald Schutte van rijksscholengemeenschap Simon Vestdijk in Harlingen en Franeker. Ook Marinus Giesing, directeur van de scholen Esdoorn en @Forum in Leeuwarden, reageert met de nodige reserves.

Voorspeller

,,Schoolexamens zijn een veel betere voorspeller van later studiesucces dan de centraal schriftelijke eindexamens. Ik zou liever zien dat scholen de tijd kregen hun examenleerlingen tot het eind van het schooljaar echt les te geven en zo te proberen opgelopen achterstanden weg te werken. Op basis van de schoolresultaten valt dan prima vast te stellen of de leerling het diploma waard is’’, aldus Giesing.

Slob had eerder al versoepelingen aangekondigd. Zo worden de examens over een langere periode gespreid en krijgen de leerlingen een extra herkansingsmogelijkheid. Daar komt nu bij dat er een onvoldoende kan worden weggestreept. Die mag overigens niet op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn.

Er komt meer ondersteuning voor leerlingen met achterstanden. Daar moet extra geld voor worden vrijgemaakt. Dit bespreekt Slob vandaag in de ministerraad. Na afloop van het beraad maakt de minister het examenbesluit officieel bekend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Onderwijs