Eerste deel werkzaamheden waterkeringen Aldtsjerkster Feart in Leeuwarden afgerond

De opgehoogde waterkeringen aan de Aldtsjerkster Feart. FOTO WETTERSKIP FRYSLÂN

Wetterskip Fryslân voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de waterkeringen aan de oostkant van Leeuwarden. Het eerste deel van deze werkzaamheden bij de Aldtsjerkster Feart is nu gereed. Er zijn polderdijken opgehoogd en enkele damwanden aangelegd.

De waterkeringen aan de Aldtsjerksterf Feart waren te laag en voldeden hierdoor niet meer aan de gestelde veiligheidseisen. Er is 4,5 kilometer aan waterkeringen opgeknapt door 10.000 kubieke meter grond aan te voeren. Ook zijn er enkele damwanden geplaatst, onder andere bij woningen.

De werkzaamheden langs de Aldtsjerkster Feart zijn onderdeel van het project Leeuwarden-Oost. In de twee helft van dit jaar gaat Wetterskip Fryslân verder met de onderhoudswerkzaamheden aan de waterkeringen langs de Dokkumer Ie, bij Suwâld en in de Westerein.