Echtpaar ziet komst nieuwbouw Camminghaburen niet zitten

Het echtpaar Bonno en Hillie Looijenga bij een van de fruitbomen. FOTO MARCHJE ANDRINGA

Waarom die bomen weghalen? En zijn die gebouwen niet anders te gebruiken? Het echtpaar Bonno en Hillie Looijenga is niet blij met plannen voor 62 nieuwe woningen in Camminghaburen recht tegenover hun huis.

De plannen voor de bouw aan de Swingmastate worden steeds concreter. Op dit moment liggen de plannen bij de gemeente ter inzage, zodat de omwonenden eventueel bezwaar kunnen maken. ,,Dat gaan we ook zeker nog doen”, zegt Hillie Looijenga. ,,Maar we vinden het belangrijk dat iedereen weet dat de plannen er zijn.”

En daarom volgde er alvast een handgeschreven brief naar de krant. ,,Omdat het zo jammer is dat de bomen die er nu staan zullen verdwijnen. En juist die bomen zijn zo belangrijk”, geeft Hillie Looijenga haar motieven aan.

Op de plek waar de 62 woningen moeten komen, staan nu nog de gebouwen van de GGZ. Jarenlang was de locatie in gebruik voor de behandeling van jongeren en kinderen. ,,Toen wij hier 25 jaar geleden kwamen wonen, was dat net geopend”, herinnert Bonno Hooijenga zich. ,,De gebouwen zijn dus helemaal nog niet oud en zouden misschien ook wel een andere bestemming kunnen krijgen.”

Aan de rand van een bouwput

,,Er staan bomen op het plein maar ook om het hele gebouw heen. Allerlei fruitbomen. En een prachtige haag. Dat moet allemaal weg voor nieuwe woningen? Nu is het plein ook een plek voor kinderen uit de buurt om te spelen. En er is een sporthalletje bij dat ook gebruikt wordt door de buurt”, vult Hillie Looijenga aan. ,,En waarom woningbouw? Een parkje zou misschien wel veel beter passen bij de buurt.”

Ook de drukte die de komst van de nieuwe woningen met zich meebrengt, houdt het echtpaar bezig. ,,Het is allemaal zo krap op de tekeningen. Waar moeten al die auto’s heen van de nieuwe bewoners?”

Als de plannen doorgaan - de gemeenteraad moet het bestemmingsplan daarvoor nog wel aanpassen - betekent het ook dat het echtpaar langere tijd aan de rand van een bouwput woont. ,,We zijn 84 jaar oud en willen hier graag blijven wonen”, zegt Bonno Hooijenga. ,,Op deze leeftijd moet je niet meer willen verkassen”, vindt zijn vrouw Hillie.

Maar die ene reden, opgeteld bij alle andere hierboven beschreven argumenten, zou volgens hen voldoende moeten zijn om het plan op zijn minst te heroverwegen, vindt Hillie Looijenga. ,,Ik ben heel benieuwd of het iets uithaalt. Ik wilde in ieder geval onze stem laten horen”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden