Strijd over bouwplek basisschool Lekkum

Een Lekkumer kunstwerk beeldt professor Everwinus Wassenbergh uit in de vorm van een meeuw. FOTO LC/ERWIN BOERS

De herbouw van de Professor Wassenberghskoalle in Lekkum leidt tot veel debat over de gewenste bouwlocatie. Het CDA kaart de kwestie nu bij burgemeester en wethouders aan.

Tot nu toe is er nog geen keuze gemaakt, maar dorpelingen hebben de indruk dat er wordt gekozen voor het gebied bij het sportveld. Hier is protest tegen, mede uit zorg over de plek van een nieuwe sportlocatie. Sommigen vragen om dichter bij de Leeuwarder wijk Blitsaerd te bouwen, bijvoorbeeld langs de Miedwei.

Het huidige schoolgebouw in de oude dorpskern kampt al jaren met grote krapte. Afgelopen jaar stelde Leeuwarden geld beschikbaar om de school elders te herbouwen.

In dorpsblad De Kobbeflecht wordt al maanden gediscussieerd. over een gewenste locatie. Onderling zijn Lekkumers het namelijk niet eens over de beste bouwplek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden