Conflict rond Schaaf: FNP en wethouder oneens over procedure

Zalen Schaaf in Leeuwarden. Foto LC/Erwin Boers

Het plan ‘Herontwikkeling Speelmanskwartier’ wordt niet uitgesloten van de prijsvraag voor de toekomst van Zalen Schaaf omdat het te laat is ingezonden. Dat zegt wethouder Hein de Haan.

Het plan van Blue Banner kreeg van de jury de hoogste score toebedeeld van de drie die zijn ingediend voor de toekomst van Zalen Schaaf. De deadline voor de inzending van de plannen was 16 december, twaalf uur ‘s middags. Maar, zo constateerde de FNP: ‘De ynskriuwing is pas op 16 decimber 2020 om 20.53 oere per mail ûntfongen troch de gemeente.’ De FNP, zelf voorstander van het plan ‘Zalen Schaaf blijft! in beweging’, vond dat het daarom niet mee kon dingen.

‘De fraksje fan de FNP Ljouwert is fan miening dat de stelde regels yn de ‘Leidraad Prijsvraag Zalenschaaf’ net foar neat opsteld binne troch de Gemeente Ljouwert.’

Wethouder Hein de Haan erkent dat het plan te laat bij de gemeente is binnengekomen. Maar het is niet te laat verstuurd: de initiatiefnemers hadden volgens De Haan een verkeerd adres gebruikt waar het wel voor de deadline naar toe was gestuurd. ‘Doel fan de Prijsvraag Zalen Schaaf is om te kommen ta de beste takomst fan Schaaf’, aldus De Haan in een brief aan de raad. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de drie inzendingen en maakt dan een keuze.

Jan Willem Tuininga van de FNP accepteert de uitleg van De Haan niet. Hij wil dat de griffie van de gemeente gaat uitzoeken of de door De Haan geschetste situatie juridisch wel door de beugel kan. Tuininga wijst erop dat er letterlijk in de voorwaarden staat dat de inzender zelf verantwoordelijk is voor het correct en op tijd indienen van de plannen.

Als het voorkeursplan van de FNP naar het verkeerde adres was verstuurd en te laat bij de gemeente was binnengekomen, zou de FNP niet anders hebben gehandeld, stelt Tuininga desgevraagd. ,,Foar eltse partij jilde deselde regels.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden