Carlijn Niesink uit Wirdum kandidaat-lijsttrekker voor ChristenUnie in Leeuwarden tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Carlijn Niesink FOTO CHRISTENUNIE LEEUWARDEN

Carlijn Niesink uit Wirdum is kandidaat-lijsttrekker voor de ChristenUnie Leeuwarden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Niesink zit sinds 2017 in de raad en is de huidige fractievoorzitter.

Niesink is naast raadslid jongerenwerker bij de PKN in Berlikum. Bij de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart was Niesink met plek 19 de hoogste Friese kandidaat op de lijst van de landelijke ChristenUnie. In 2019 heeft ze het fractievoorzitterschap van Frits Rijpma overgenomen.

Rijpma neemt na de verkiezingen afscheid van de raad, hij heeft dan drie periodes in de gemeenteraad gezeten.

De kandidatuur van Niesink moet door de leden van de ChristenUnie in november worden goedgekeurd, tegelijk met de volledige kieslijst. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden