Booteigenaren Zuiderburen willen Greijdanusbrug kunnen bedienen

De Greijdanusbrug aan de zuidzijde van de Leeuwarder woonwijk Zuiderburen kan in de toekomst minder vaak en makkelijk open.

Booteigenaren in de Leeuwarder wijk Zuiderburen willen voorlopig de mogelijkheid houden om de Greijdanusbrug zelf met hun zenders te bedienen. Dit eisten zij gisteren bij de rechtbank.

De gemeente wilde de zenders begin deze maand buiten werking stellen. Aanleiding hiervoor waren verscherpte veiligheidseisen voor brugbediening. Meer dan honderd bewoners hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat nog door burgemeester en wethouders beoordeeld moet worden. De bewoners vroegen gisteren echter ook een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) aan bij de rechter.

De zenders, die sinds 2008 gebruikt worden, waren toen een oplossing voor de nieuw gebouwde brug over de Nauwe Greons. Hierdoor konden de bewoners van de wijk bij hun woning met aanlegplaats aan de Tearnzer Wielen komen. Volgens de gemeentelijke woordvoerder stond er in de overeenkomst over de handzenders dat deze zonder reden opzegbaar is.

Oplossing

Voorzieningenrechter Thijmen Frederik Bruinenberg gaf aan dat het handig is om de tijd te verlengen naar oktober. Zo kan volgens hem de beste aanpak worden onderzocht. Het biedt burgemeester en wethouders meer tijd. Tot dat besluit kunnen de bewoners de zender gewoon blijven gebruiken. Tijdens het proces wordt er gekeken naar een oplossing. ,,Er is geen betere oplossing dan een zender”, aldus buurtbewoner Johan Kuhlmann.

Voor het weekeinde komt de uitspraak van de rechter. Het lijkt hem verstandig dat de partijen onderling in gesprek blijven.