Boeren kwaad op gedeputeerde Kramer: 'Pleuris is uitgebroken'

De pleuris is uitgebroken zegt boerin Nynke Koopmans, een van de actieleiders van de boze boeren. Het innemen en uitruilen van fosfaatrechten, een maatregel die donderdagavond bekend werd, viel glad verkeerd bij de boeren.

,,Achternei besjoen, hiene wy dat better kommunisearje moatten’‘, aldus gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) in een gesprek met Koopmans. Kramer heeft er alle vertrouwen in dat het nog wel goed komt. Koopmans: ,,Mar dat fertrouwen hawwe wy hielendal net mear. Dit is in ‘rampzalig’ belied foar de boeren.’‘

Bekijk het hele interview in de video.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Video
Stikstof