Bestuur en naam voor logeerhuis Terschellingers nabij MCL

Voetbaltrainer Foppe de Haan slaat in 2000 met hulp van Terschellinger schoolkinderen de eerste paal van het Ronald McDonaldhuis bij MCL. FOTO ARCHIEF LC

Met de vorming van een bestuur en een nieuwe naam is het logeerhuis voor Terschellingers nabij MCL een stapje verder.

Sinds december 2018 is het Ronald McDonaldhuis naast het ziekenhuis gesloten. Hierop namen twee Terschellingers het initiatief tot een eigen logeervoorziening voor eilanders die een familielid in het ziekenhuis willen bijstaan. Inmiddels is er een stichtingsbestuur gevormd.

Ook is er na een oproep op social media een naam gekozen uit alle inzendingen: Út en Thús. De nieuwe bestuursleden zoeken nu in overleg met WoonFriesland een geschikte locatie voor het zorghuis in de buurt van MCL.

De stichting zoekt ook samenwerking op Ameland en Vlieland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Waddengebied