Afvaldumping veel vaker gemeld in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden probeert afvaldumping tegen te gaan door plaatsing van kunstgrasmatjes met bloemen te plaatsen bij ondergrondse afvalcontainers. Foto LC/Erwin Boers.

Leeuwarders maken vaker melding van afvaldumping. Toch daalt het aantal gedumpte vuilniszakken. Wel wordt er meer grof afval bij de straat gezet.

Dit blijkt uit cijfers van de gemeente Leeuwarden. Toezichthouders en een ‘netheidsteam’ van afvalbedrijf Omrin trekken drie tot vijf ochtenden per week door de stad om te controleren of er illegaal afval langs de wegen staat.

,,De nadruk ligt op de wijken Heechterp/Schieringen, Oldegalileën/Bloemenbuurt en de Vlietzone’’, meldt de gemeente. Daar spelen namelijk de meeste problemen. Het zijn wijken waar relatief veel flats en centrale ondergrondse afvalcontainers te vinden zijn. Rond die plekken hebben mensen vaak de neiging om afval te dumpen.

In 2019 kreeg de gemeente 1900 meldingen van afvaldumping. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan in 2018, toen er 1200 klachten binnen kwamen. In de jaren daarvoor was er juist sprake van een snelle daling.

Het aantal vuilniszakken dat illegaal langs de weg wordt gezet, neemt fors af, blijkt uit tellingen van Omrin. ,,Daarentegen is de hoeveelheid gedumpt grofvuil toegenomen’’, constateert de gemeente.

Het is lastig om de daders van afvaldumping te betrappen. ,,In het jaar 2019 zijn er 96 bekeuringen uitgeschreven voor bijzet en dumping. In het jaar 2018 waren dit 113 bekeuringen. Deze daling weerspiegelt het feit dat de bijzet van afvalzakken met bijna een derde is verminderd.’’