Site inzamelingsacties uit de lucht, MS-patiënt uit Heerenveen is 10.000 euro kwijt

Het gezin Faber uit Heerenveen. EIGEN FOTO

Tientallen gedupeerden uit Nederland en België willen aangifte doen tegen eigenaar Robert-Jan Mastenbroek van het plotseling opgeheven crowdfundingplatform Dream or Donate uit Zwolle.

Sjouke en Joyce Faber uit Heerenveen hadden 10.000 euro via het platform verzameld, geld dat bedoeld was voor een MS-behandeling voor Joyce. ,,Wy binne hurd troffen.’’

Sjouke Faber kwam er woensdagochtend achter dat het mis was. ,,Ik krige in berjochtsje fan immen dy’t sei dat sy net op de site komme koe. Ik haw in bytsje in ict-achtergrûn, doe’t ik de foutmelding seach gienen by my alle alarmbellen eins al ôf.’’

Lees ook: Friese gedupeerden willen geld zien van plots opgeheven crowdfundingwebsite Dream of Donate

Hij zag dat de site offline gehaald was. Dat de Facebook-pagina ook uit de lucht was, maakte de zaak er voor hem nog verdachter op. ,,Dêrnei seach ik dat it bedriuw ek útskreaun wie by de Kamer van Koophandel. Doe hold ik der al earnstich rekken mei dat it jild fuort wie’’, zegt hij.

'Gehackt'

Faber probeerde meteen contact te krijgen met de eigenaar, Robert-Jan Mastenbroek. Na enig zoekwerk kreeg hij diens vriendin en uiteindelijk de oprichter zelf aan de lijn. Die meldde hem dat de site gehackt was en al het geld weg en ze er niets meer van terug zouden krijgen. ,,Dat wie koart neidat de site offline helle wie. Ik krige sterk de yndruk dat hy net ferwachte hie dat er belle wurde soe’’, zegt Faber. ,,It tillefoannûmer wie letter net mear berikber.’’

Mastenbroek zei later op de dag dat het goed komt en de gedupeerden hun geld allemaal terugkrijgen. Faber heeft weinig hoop. ,,It is dochs raar dat hy foar de kamera’s in oar antwurd jout. Al it jild is fuort, mar hy wol gjin oanjefte dwaan. As der soks gebeurt, wolst dochs witte hoe’t it gien is?’’

Dure behandeling

Overigens is het niet de eerste keer dat Dream or Donate negatief in het nieuws komt. Ruim een half jaar geleden werden er Kamervragen over de site gesteld naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Radar over de commissiekosten die de crowdfundingwebsite voor donaties rekende.

Sjouke en Joyce kozen bewust voor de dure behandeltherapie in Moskou. ,,Joyce is sa hurd achterútgien. It kin eins net mear. We ha trije lytse bern, de jongste is trije, as Joyce moarns iten foar se klearmakke hat, dan is se op. En dan moat se sels noch ite.''

'As der soks gebeurt, wolst dochs witte hoe’t it gien is'

,,Dêrom binne we op syk gien nei wat de opsjes binne wêrmei’t sy der noch foar de bern wêze kin. Mei medisinen kinne je de achterútgong fan MS in bytsje remme. De terapy dogge se al tweintich jier en der is 85 oant 95 prosint kâns om MS ta stilstân te bringen.”

In Nederland wordt de 60.000 euro kostende stamceltherapie niet aangeboden. Via mensen die al eerder voor die behandeling hadden gekozen, kwamen Sjouke en Joyce bij Dream or Donate uit. ,,Ik hie wol lêzen dat Mastenbroek in soad jild mei de site fertsjinnet, mar troch wat oaren fertelden, nammentlik dat it jild elk momint dat je it fregen útkeard wurde koe, krigen wy wol fertrouwen’’, zegt Faber.

Oproep

Een deel van de gedupeerden heeft inmiddels al aangifte gedaan. Ook Joyce en Sjouke zijn dat van plan. Het paar heeft nadat ze hun inzamelingsactie al hadden opgezet, ook een stichting opgericht om donaties te ontvangen. Via hun site msmama.nl , kunnen mensen nog steeds doneren.

Met hun stichting roepen ze medegedupeerden op zich bij hen te melden. ,,Wy tochten juster: der is eins net ien dy’t dupearden by elkoar bringt. Wy wolle byhâlde wat de skea is.’’

De Fabers hebben ook contact gehad met het advocatenkantoor De Vries en Kasem. ,,Dy ha sein dat se sjen wolle oft der kâns is op in sivile proseduere.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen