Er moet een onderzoek komen naar alle terugvorderingen van bijstand in Heerenveen. Dat wil Retze van der Honing van GroenLinks in Heerenveen. Hij reageert hiermee op het artikel in de Leeuwarder Courant waarin wordt aangetoond dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld bij een terugvordering van 14.000 euro bij een bijstandsgerechtigde.

,,Ik wil alle gevallen waarbij terugvordering speelt laten onderzoeken. Te beginnen bij de jongste gevallen”, zegt Van der Honing van Groen Links. Hij krijgt daarin bijval van de PvdA. ,,Het zou goed zijn om dat te onderzoeken. En daarbij wil ik ook meenemen hoe cliënten zijn bejegend door de gemeente en inzichtelijk krijgen hoe er wordt gewerkt bij terugvordering en in hoeverre dat zorgvuldig gebeurt”, reageert Wanda Ottens van de PvdA.

Op 2 januari bracht de Leeuwarder Courant een verhaal over een bijstandsgerechtigde in Heerenveen die 14.000 euro moest terug betalen omdat haar ouders boodschappen voor haar deden. Uiteindelijk adviseerde de commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerenveen dat de terugvordering ongedaan moest worden gemaakt, het college van b en w nam dat advies over.

Maar het advies van de commissie en de argumentatie werd niet openbaar gemaakt. Afgelopen dinsdag, tijdens een raadsbijeenkomst over de bijstand, wilde Van der Honing het stuk hebben. Wethouder Rinkes weigerde het aan de raad te verstrekken onder het mom van ‘privacy’. De Leeuwarder Courant heeft het advies in haar bezit.

Lees ook | Bezwaarcommissie: onderzoek van gemeente Heerenveen dat leidde tot terugvorderen van 14.000 euro aan bijstand was onzorgvuldig

'Ik was zwaar geschokt toen ik het artikel las'

De commissie concludeerde onder meer dat de gemeente Heerenveen heeft ‘nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen’ en dat het betalen van (een deel van de) boodschappen door de ouders niet in strijd was met wet- en regelgeving. De terugvordering is ongedaan gemaakt, het al ingehouden bedrag is aan de cliënt terugbetaald.

,,Ik was zwaar geschokt toen ik het artikel las. Ik vermoedde al dat het advies van de commissie relevante informatie zou bevatten over hoe wij omgaan met bijstandsgerechtigden. Daar was ik al bang voor. Maar ik had niet verwacht dat het zo snoeihard zou zijn. Het college heeft zichzelf willen beschermen met het argument van ‘privacyregels’ en niet het belang van de bijstandsgerechtigde voorop gesteld”, oordeelt Van der Honing.

Persbericht gemeente

,,Ik vind het heel erg dat blijkt dat er onzorgvuldig is omgegaan met deze cliënt”, reageert Wanda Ottens van de PvdA. ,,Dat nu blijkt dat er geen zorgvuldige berekeningen ten grondslag liggen aan de terugvordering van meer dan 14 duizend euro, dat er geen zorgvuldig onderzoek heeft plaats gevonden.”

'De wethouder heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt'

Het steekt Ottens bovendien dat de gemeente zelf op donderdag een uitgebreid persbericht heeft doen uitgaan waarin ze aangeeft hoe zorgvuldig de gemeente omgaat met de bijstand. ,,Dat persbericht doet absoluut geen recht aan de zorgen die bij de raad leven over de omgang met bijstandsgerechtigden, over de zorgen over de bejegening van deze groep, vaak kwetsbare mensen. Daarover gaan we mondelinge vragen stellen.”

Van der Honing wil komende week al in gesprek met de wethouder over de bevindingen van de bezwarencommissie. ,,De wethouder heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt door de raad niet te vertellen wat het oordeel van de bezwarencommissie was maar juist een positief beeld te schetsen over hoe de gemeente handelt inzake de bijstand. Zij heeft zich ernstig vergist en heeft heel wat uit te leggen. Ze wist wat er in stond en houdt toch een mooi verhaal voor de raad. Ik ben echt laaiend. Deze informatie achter houden voor de raad, is zo dom, Ik kan er niet bij.”

Behalve een onderzoek naar andere gevallen, wil Van der Honig dat het stuk alsnog beschikbaar wordt gesteld aan de raad. En ook de Rekenkamer moet volgens van der Honig onderzoek doen naar het gemeentelijk beleid.

Coalitiepartijen CDA en VVD reageren voorzichtig op de publicatie van de Leeuwarder Courant. Bernhard Hoekstra van het CDA wil het artikel ‘eerst laten bezinken’ en er ‘goed over nadenken’. VVD-er Ilona Zwanenburg zou eerst het advies van de commissie bezwaarschriften willen inzien. ,,Dan kunnen we het college bevragen.” Steun voor het voorstel van GroenLinks om alle terugvorderingen te laten onderzoeken, geven beide partijen nog niet. ,,Daarvoor is het nog te vroeg”, aldus Zwanenburg.

De FNP laat weten het voorstel van GroenLinks wel te steunen. En wil er opnieuw over in debat in de raad. ,,Der is alle reden om hjir in nije gearkomste oer te hâlden. Dat dit no krekt yn in gemeente as it Hearrenfean bart, dy’t him altyd sosjaal profilearret”, reageert Ate Eijer.

Age Hartsuiker van Heerenveen Lokaal steunt het initiatief van GroenLinks ook. En gaat nog een stap verder. ,,Wij willen dat alle bijstandsgerechtigden die op een gesprek worden uitgenodigd omdat er een vermoeden is van mogelijke malversaties, of onjuistheden, standaard worden bijgestaan door een onafhankelijke ondersteuner bij zo’n gesprek.”

,,Laten we proberen boven water te krijgen wat er mis gaat”, reageert Elly Bijlsma van Gemeentebelangen Heerenveen. ,,Ik steun het voorstel van GroenLinks om terugvorderingen tegen het licht te houden, al moet ik het nog wel met mijn fractie bespreken. We zijn hier nog niet klaar mee.”

D66 stelt zich zorgen te maken. ,,Onderzoek is nodig, maar wat precies het onderwerp van onderzoek moet zijn, daar wil ik in de raad over spreken”, zegt Rixt de Jong.

Lia de Heij-Nap van de ChristenUnie vindt het ‘onbestaanbaar’ dat de commissie concludeert dat ‘het college heeft nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen’. ,,Wij als raadsleden moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente wel zorgvuldig onderzoek doet in dit soort zaken.” Het idee om te kijken naar eerdere terugvorderingen, zoals GroenLinks wil, kan op haar sympathie rekenen. ,,Dat is misschien wel een goed idee om te kijken hoe dat gegaan is.”

De fractie van de SP stelt dat de situatie veel op de toeslagenaffaire lijkt. ,,Er melden zich nog steeds mensen bij ons over de bejegening”, zegt Dimp van Ruth. Ook de SP steunt het verzoek van Groen Links.

De afgelopen vijf jaar heeft de gemeente van 1075 bijstandsgerechtigden een deel van de uitkering teruggevorderd. Bij 44 zaken ging het om bedragen van meer dan tienduizend euro. Dit jaar heeft de gemeente al in vijf gevallen geld teruggevorderd.

De gemeente Heerenveen is benaderd voor een reactie op het artikel.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct