Na boetes meer parkeerruimte bij Muntflats in Heerenveen

Parkeerbord

Er komt meer parkeerruimte bij de Muntflats in Heerenveen. Inmiddels uitgedeelde parkeerboetes moeten volgens de gemeente gewoon betaald worden.

Na klachten van bewoners van de flat Romsicht aan de Munt in Heerenveen wil de gemeente er meer parkeerruimte realiseren. Dat kan vrij gemakkelijk door een bord dat parkeren buiten de vakken verbiedt, weg te halen.. Hierdoor ontstaan vijftien tot twintig extra parkeerplekken.

Op de suggestie van de bewoners om groen te verwijderen en daar extra parkeerplekken aan te leggen, gaat de gemeente niet in. ,,De gemeente koestert het structurele groen wat (nog) aanwezig is in de woonwijken en wil dit behouden’’, staat in een voorstel van het college aan de raad.

De gemeente bekeurde in april meerdere malen auto’s die buiten de parkeervakken stonden. De flat schrijft dat het hier om bewoners gaat die avonddiensten draaien, zoals in de zorg, en bij thuiskomst alle parkeervakken bezet zien. Zij parkeren buiten de vakken maar staan niemand in de weg en brengen de openbare orde niet in gevaar, aldus de bewoners (huisnummers 1 tot en met 70). Zij vinden dat de bekeuringen kwijtgescholden moeten worden.

Parkeeronderzoek

De gemeente stelde naar aanleiding van de klachten een parkeeronderzoek in. Daaruit blijkt dat uitbreiding van het aantal parkeerplekken noodzakelijk is.

Er werd door de week geschouwd en op zaterdag op vier tijdstippen. In de vroege ochtend bleek de parkeerdruk het hoogst. Alle 169 plekken waren bezet, terwijl er 9 auto’s buiten de vakken stonden.

Het college van burgemeester en wethouders wil de boetes niet kwijtschelden. Ze zijn op terechte gronden gegeven omdat op dat moment het verbod op parkeren buiten de vakken geldig was.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen