In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Bjorn Koning uit Haskerhorne, wordt 20 op 28 augustus.

Zodra Bjorn zonder zijwieltjes kon fietsen mocht hij rijden op een crossmotor. ,,Dat gong stap foar stap, earst rûntsjes ride en dan ris oer in bult. Krekt as fytsen leare.’’ Zijn broer deed al aan de sport, zo begon Bjorn er op zijn vijfde mee. ,,Ik woe it hiel graach.’’ Toen hij zes jaar oud was brak hij zijn bovenarm, maar dat zorgde niet voor een einde aan zijn motorsportcarrière.

,,De snelheid en de adrenaline fyn ik moai. Yn 2011 bin ik kampioen wurden, doe wie ik noch wat gek en koe ik gjin angst.’’ Hij doet nog altijd mee aan wedstrijden, maar winnen is niet het allerbelangrijkste voor Bjorn. Hij doet nu mee om voor zichzelf een goede prestatie neer te zetten. Crossen kwam er even niet van, vanwege het coronavirus mocht hij als negentienjarige niet naar de crossbaan. ,,Jammer, mar der moast dochs ergens in lijn lutsen wurde.’’ Tijdens de persconferentie van Premier Rutte werd woensdagavond bekend dat iedereen boven de 18 weer buiten mag sporten, op 1,5 meter afstand van elkaar. Vanaf 11 mei kan Bjorn weer op de baan crossen. ,,Ik kin de motors wer fan ‘ e souder helje.’’

Vroeger was Bjorn altijd buiten te vinden. ,,We wienen altyd op ’e dyk. Dat is tsjintwurdich wol oars, sjochst no minder bern bûten boartsjen. Dat fyn ik wol sûnde.’’ Hij woont nog bij zijn ouders in Haskerhorne. ,,Wy wenje oan de râne fan it doarp en sjogge út op lân. We sjogge regelmjittich herten en hazzen. Nei myn stúdzje - of wannear’t ik in goeie baan ha - dan wol ik al op mysels wenje.’’

Dezelfde passies

Met zijn broer deelt Bjorn meer dan alleen zijn passie voor motorcross. ,,We sitte beiden yn de technyk, krekt as ús heit. It is der mei de papleppel ynjitten.’’ De negentienjarige sleutelt graag aan brommers. ,,We ha fiif Pûchjes stean yn ús eigen loads, der meie myn broer en ik klusse. Hy sleutelt dan oan syn motor.’’ Met een goede vriend klust Bjorn ook aan een bierboot. ,,It is in âlde kruser fan 9 meter. Wannear’t we wer mei mear minsken mei-inoar komme meie, kinne we dan it wetter op.’’

In het derde jaar van het vakcollege in Heerenveen moest hij een vakrichting kiezen. Voor techniek waren er twee opties: voertuigentechniek of metaaltechniek. Zijn vader heeft altijd gewerkt in de autotechniek, maar runt nu een eigen koeriersdienst. ,,Doe tocht it: wol ik itselde wurk dwaan as ús heit? Dat woe ik net, dus keas ik foar metaaltechnyk.’’ Na de middelbare school begon Bjorn aan de mbo-opleiding werktuigbouwkunde in Sneek. ,,Dy kar wie maklik, it slút perfekt oan op myn foaroplieding. Skoalle kin hiel saai wêze, mar ik fyn it wol moai.’’ Het is dezelfde opleiding die zijn broer heeft gedaan, alleen dan op het hbo.

Zonneboot

Bjorn was nog maar net begonnen aan zijn studie toen hij betrokken raakte bij het zonnebootproject. ,,Ik seach de boat stean en hearde yn de wandelgongen dat se nije teamleden sochten.’’ Hij was meteen verkocht. ,,It earste jier wie foaral meidraaie, sadat we selsstannich fjirder koene wannear’t de lêstejiers fan skoalle gongen.’’ Een jaar later bestuurt Bjorn de boot. ,,De piloat hâlde der mei op, ik wie de lichtste dus moast ik deryn.’’

Hoe het voelt om in een zonneboot te varen, of te ‘vliegen’, zoals de negentienjarige het noemt? ,,Dat is supermoai. Us boat fart net mar flucht. Hearst allinnich de wyn en de motor, en dy hearst al hast net.’’ Er zitten vleugels onder de boot die tevoorschijn komen zodra hij op snelheid is. ,,It is ien fan de earste boaten dy’t draachvleugels hat. It kostet minder enerzjy en de topsnelhyd leit heger.’’

Maar na drie jaar is de pret voorbij, vorig jaar ging het mis. ,,De boat is stikken gongen by in wedstriid. Total loss, hiel sûnde. It is wol te meitsjen, mar dat kostet safolle tiid dat we dan efterlizze op de nijste ûntwikkelingen. Eins moatte je in nije boat meitsje, mar der is no gjin tiid en budzjet foar.’’ Voor Bjorn houdt het daarmee niet mee op. ,,It is in firus datst oprinst, bêst ferslaavjend.’’

De negentienjarige zit nu in het laatste jaar van zijn opleiding en loopt stage als tekenaar bij Lascon Groep Heerenveen. ,,It wurk dat ik der doch, fyn ik wol echt moai.’’ Vanwege de coronacrisis is het ook voor Bjorn lastig om plannen te maken voor na zijn afstuderen. ,,It plan is no om in tuskenjier te nimmen en takom jier te sjen nei in hbo-oplieding. Want in iepen dei sit der no ek net yn, en ik wol net blyn in stúdzje kieze.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
20 in 2020
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct