Hondje Foxy wordt voor de ogen van Berdien doodgebeten. Dankzij donaties mag ze binnenkort een nieuwe puppy uitzoeken

Berdien Bies, thuis in Heerenveen. FOTO NIELS DE VRIES

Berdien Bies (34) uit Heerenveen beleeft een zware periode. Haar hondje Foxy werd voor haar ogen doodgebeten. Er fonkelt wel een lichtpuntje aan de horizon: van donaties kan ze een nieuwe chihuahua uitzoeken.

,,Ik kin neat. Ik ha allinnich myn stim.’’ En die heeft ze stevig aangezet, op woensdag 1 juli. Bies was met haar Foxy een blokje om, toen het noodlot - of beter gezegd een agressieve hond - toesloeg. Foxy was nog herstellende van een operatie. Bies had daar 600 euro voor opgespaard. ,,Hy koe noch net in soad rinne en wie wat kwetsber.’’

Toen Foxy de grote hond ontwaarde, begon hij te blaffen. Deze hond, die loops was, schoot direct op de chihuahua af, vertelt Bies. ,,En dan hearst dyn eigen hûn piipjen yn de bek fan in oare hûn. Kinst neat. Dat ferjit ik nea wer. It sil altyd op myn netflues bliuwe.’’

Ze stond machteloos. Ingrijpen was voor haar niet mogelijk. De politie belde de moeder van Bies, die in Feanwâlden woont, na het incident. Bies zelf werd intussen opgevangen door een buurvrouw. De bijtende hond mag voortaan niet meer zonder een muilkorf naar buiten, heeft de gemeente Heerenveen bepaald.

Spierziekte

Bies heeft een zeldzame progressieve spierziekte en heeft veel thuishulp nodig om überhaupt de dag door te komen, laat staan dat ze haar maatje Foxy van een gewisse dood had kunnen redden. Op haar achtste kreeg Bies een hartstilstand ten gevolge van de ziekte, die bij één op de 30.000 tot 100.000 mensen voorkomt. ,,Doe kaam ik ek oan de beäzeming. Ik kin wol in pear oeren sûnder, mar langer net. It is wol achterút gien mei my. Ik koe earder myn earm wol optille, dat slagget no ek net mear.’’

'Troch myn sykte kin ik ek sa it hoekje om gean'

De Heerenveense is zich heel bewust van haar kwetsbaarheid en had al iets voor Foxy geregeld, voor het geval zij zelf zou komen te overlijden. ,,Sa’n hûntsje kin wol fyftjin wurde en ik hie al in plakje foar him. Troch myn sykte kin ik ek sa ‘it hoekje om gean’, as ik bygelyks in slimme longûntstekking krij.’’

Haar hondje was ontzettend belangrijk voor Bies, die regelmatig alleen is en op die manier veel aanspraak had. ,,Elkenien woe him ek oankrûpe. It wie in ‘allemansvriendje’. As hy by my kaam, gie hie altyd foarsichtich mei in poatsje oer my hinne om my net sear te dwaan.’’

Verwerking

Maar Foxy was ook heus eigenwijs. Als hij even geen zin had om bij zijn baasje te liggen, bleef hij prinsheerlijk in de hoek van de woonkamer liggen. ,,Ik seach him dan wol tinken: ‘kinst my dochs neat meitsje’. Ik moast it echt fan myn stim hawwe. As wy by de bistedokter wienen, koe hy altyd op myn stim fertrouwe.’’ Ze is intens verdrietig om het verlies van haar hondje. ,,Ik gean no allinnich in blokje om, it hat gjin doel mear. It fielt ûngemaklik om nei bûten te gean.’’

Voor Bies wacht nu een periode van verwerking. Ze kwam de afgelopen anderhalve week amper aan zichzelf toe. Foxy is begraven in de tuin van haar mem in Feanwâlden en Bies is vooral toe aan rust. ,,Dit wie echt in ‘rollercoaster’. Ik bin noch hieltyd lilk, mar dêr krij ik myn hûntsje net mei werom.’’

Donaties

Bies krijgt binnenkort mogelijk wel weer een andere puppy. Een vriend van haar begon geld in te zamelen en met hulp van velen werd er zo 450 euro bij elkaar gesprokkeld. Over twee weken kan ze een kijkje nemen bij een nieuw nestje, afkomstig van de fokker waar ze ook Foxy vandaan had. ,,En it is ek wer fan Foxy syn heit. Dat is wol moai.’’ Een puppy kan doorgaans na twee maanden worden opgehaald. Bies hoopt dat het voldoende is voor haar om het hele gebeuren dan een plekje te geven. ,,Ik wol nea mear sûnder in hûntsje.’’