Heerenveen geeft extra geld voor lessen over discriminatie

Ruim tweeduizend demonstranten maken statement tijdens rustig verlopen Black Lives Matter-manifestatie in Leeuwarden. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De gemeente Heerenveen stelt extra geld beschikbaar voor voorlichtingslessen op scholen over discriminatie. Een motie hierover van de PvdA, SP en GroenLinks werd maandagavond aangenomen.

Voor dit actuele thema heeft meldpunt en kenniscentrum Tûmba (meer) geld nodig. De behoefte bij scholen aan lessen van Tûmba is groot, zo heeft de PvdA vernomen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Hoewel enkele partijen de motie niet concreet genoeg vonden en zich afvroegen hoeveel geld er precies nodig is en voor welke scholen dat bedoeld is, kreeg de motie alle steun. Het is voor kinderen belangrijk om bij hun meningsvorming goed op de hoogte te zijn van heden en verleden en de huidige protesten te kunnen begrijpen, vindt de raad van Heerenveen.