Foto:

Geldprobleem in Heerenveen door aanpak A32: miljoenen stromen weg

Foto: shutterstock

Geldproblemen in Heerenveen. Bij de aanpak van de A32 en andere wegen wordt een tekort verwacht van 3,5 miljoen euro. Ook dreigen er miljoenen minder binnen te komen uit het Gemeentefonds.

Het budget voor het project Heerenveen Beter Bereikbaar - de aanpak van de snelweg A32 en omliggende wegen en opritten bij onder meer de K.R. Poststraat en de Oranje Nassaulaan - wordt in totaal met 3,5 miljoen euro overschreden. Er is nu eerst een half miljoen euro nodig, melden burgemeester en wethouders in een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad.

Het project loopt al een tijdje. De voorbereidingen begonnen in september 2018 met het verleggen van gasleidingen. Doel is om het centrum van Heerenveen beter te verbinden met de snelweg. Eind 2023 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond, volgens de huidige planning. Eerder werd 2021 al eens genoemd als afrondingsjaar, later werd dit 2022 en nu dus 2023.

Inschattingsfout

Van het verwachte tekort van 3,5 miljoen euro komt een groot deel, ongeveer 1 miljoen euro, voort uit een inschattingsfout van de gemeente. Die dacht, mede op basis van externe adviseurs, het hele project te kunnen aanmerken als ‘gemeenschappelijke voorziening’. De boel gaat in opdracht van de gemeente op de schop ‘voor de inwoners van Heerenveen’.

Op deze manier zou bijna alle btw volledig gecompenseerd kunnen worden. En zo is in ramingen een minimale kostenpost opgenomen voor btw.

Niet handig. Want, zo meldt het college nu: ‘De Belastingdienst heeft echter bij uitwerking van het plan het standpunt ingenomen dat er wordt gekeken naar grondeigendom. Werkzaamheden op grondgebied van de gemeente zijn compensabel, werkzaamheden op grondgebied van Rijkswaterstaat (bij de snelweg, red.) zijn niet compensabel.’

Met als gevolg ‘een nadelig effect op het projectbudget’. De gemeente voert hierover nog overleg met de Belastingdienst en hoopt dat de financiële schade ietwat meevalt.

Herverdeling geld gemeentefonds

Er is al gekeken naar manieren om kosten te besparen. Zo worden er veel (weg)materialen hergebruikt. Daarnaast is het projectteam twee maanden geleden teruggebracht in sterkte: van negen naar zeven mensen.

Daarnaast kan Heerenveen tot ongeveer 5 miljoen euro mislopen aan inkomsten uit het Gemeentefonds, zo blijkt. Dit landelijke fonds wordt anders opgezet. De bedoeling is dat de gelden worden herverdeeld.

Hierbij gaan de grootste gemeenten en steden in Nederland er flink op vooruit. De middelgrote en kleine gemeenten, waaronder Heerenveen, zullen minder geld ontvangen, mocht het plan doorgaan.

Lobby richting Den Haag

Heerenveen steunt daarom de zogeheten P10-gemeenten (een netwerk van, gek genoeg, de grootste 22 plattelandsgemeenten) in hun strijd voor een rechtvaardigere verdeling van de gelden.

De P10, met als voorzitter burgemeester Ellen van Selm van Opsterland, maken zich ‘grote zorgen’ over de ‘doorgaande focus op de steden en de versterking van de Randstad’. Zij willen bij hun lobby richting Den Haag de krachten bundelen en Heerenveen doet daaraan mee.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct