Geldpot valt weg, maar stichting Feanetië in Heerenveen gaat door om rondje varen in centrum ooit mogelijk te maken

Het centrum van Heerenveen. FOTO ARCHIEF LC

Ondanks dat er weinig zicht is op financiële bijdragen van overheden, gaat de toeristische stichting Feanetië in Heerenveen door met haar werk.

Het centrum van Heerenveen wordt de komende vijf jaar voor tientallen miljoenen aangepakt. WoonFriesland gaat aan het Burgemeester Kuperusplein een woontoren bouwen en even verderop komt een ‘cultureel kwartier’. De gemeente draagt 15 miljoen euro bij aan de plannen, maar eigenlijk is er 30 miljoen euro nodig. Heerenveen moet echter bezuinigen.

Lees ook: Centrum Heerenveen voor 44 miljoen euro op de schop, megaklus voor de komende 5 jaar

Een van de plannen die sneuvelen, is het Feanetië-idee uit 2017, zo bleek onlangs. Dit initiatief draait om het beweegbaar maken van twee bruggen in het centrum. Op die manier zouden ook grotere boten in de kern kunnen komen en zelfs kunnen doorvaren naar bijvoorbeeld Museum Belvédère in Oranjewoud.

De stichting achter het Feanetië-idee onderkent de moeilijke financiële positie van de gemeente, maar blijft toch actief. Zij probeert bij de provincie en het rijk geld los te krijgen, eventueel op de wat langere termijn. De stichting hoopt dat het ooit mogelijk wordt om een rondje te varen vanuit het centrum van Heerenveen naar Museum Belvédère. Ook een extra vaarroute naar de Tsjûkemar, via de Veenscheiding, blijft op de agenda staan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen