FNP en SP willen opheldering kwestie bewindvoerders

FOTO REYER BOXEM

De FNP in Heerenveen wil meer informatie over de overname van tientallen dossiers van bewindvoerder Elcx door Confidio in Drachten, waarover de Leeuwarder Courant recent publiceerde.

Stichting Elcx is in december op last van de rechter gestopt met haar werkzaamheden nadat was gebleken dat er in verschillende dossiers gedurende meerdere jaren sprake was van onterecht geïncasseerde bewindvoerdersvergoedingen.

Elcx heeft de dossiers inmiddels overgedragen aan Confidio. Aan de overname zijn kosten verbonden die op de cliënten zijn verhaald. ,,Skandalich’’, vindt FNP-raadslid Alette de Jong. ,,Minsken dy’t yn it trajekt skuldhelpferliening sitte, moatte je net mei mear kosten opsadelje.’’

De FNP vindt het daarnaast ook vreemd dat de dossiers zijn overgedragen zonder dat de cliënten inspraak hadden. ,,Sy hiene miskien wol foar in oar bedriuw kiezen wold, mar dy kâns ha se neat hân.’’

Confidio op zijn beurt wil nu proberen om het geld dat met de overname is gemoeid, de aanvangskosten, te verhalen op de bijzondere bijstand van de gemeenten, onder andere Heerenveen. De Jong: ,,It liket no dat de gemeente op kosten jage wurdt omdat der in bedriuw is dy’t de saken net goed foar inoar hie.’’ <nederlands>De fractie heeft vragen over de kwestie gesteld aan het college van Heerenveen. Ze wil onder meer weten wat de rol is van de gemeente en van notariskantoor Mulder, waar Elcx onder viel.

Ook de SP in Heerenveen wil opheldering over de kwestie. ,,Dit kan gewoon niet. Hier moeten wij als gemeente verantwoordelijkheid in nemen’’, zegt fractievoorzitter Dimph van Ruth. Ze kondigt aan dat haar fractie een motie overweegt als er geen duidelijke antwoorden van het college komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen