Drie Friese basisscholen doen mee aan experiment flexibele onderwijstijd

Schooltuin de Buitenkans. FOTO DE BUITENKANS

Basisschool de Buitenkans in Heerenveen, de Sint Ludgerusschool in Balk en It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga zijn drie van de twintig basisscholen in Nederland die meedoen aan een nieuw experiment van het rijk: Ruimte in Onderwijstijd. Het experiment moet uitwijzen of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Het experiment betekent dat de 975 uur verplichte lestijd zelf ingedeeld kan worden. Voorheen telden de uren tijdens reguliere schoolvakanties niet als onderwijstijd, dat is nu anders. Begeleiders, ouders en ook de leerlingen kunnen het aantal uren terugvinden in het leerlingvolgsysteem van de scholen.

Tijdens het experiment kunnen leerlingen vakantie nemen wanneer zij daar behoefte aan hebben. „De vakanties zijn verspreid, waardoor er minder kinderen tegelijk aanwezig zijn”, aldus directeur Theo Rinsma van de Buitenkans. „Er is meer rust en leerlingen kunnen beter gebruikmaken van het gebouw en de materialen. Bovendien krijgen leerlingen betere begeleiding omdat de begeleider maximaal vijf weken niet beschikbaar is.”

Vijftig weken per jaar geopend

De Buitenkans had al een afwijkende aanpak: die is vijftig weken per jaar geopend, zodat hun leerlingen het hele jaar kunnen leren als ze daar behoefte aan hebben. Deze aanpak blijft hetzelfde, dus de school blijft vijftig schoolweken van 09:00 uur tot 14:30 uur open. De basisschool is alleen gesloten op nationale feestdagen, studiedagen en tijdens de kerstvakantie.

Zowel de Sint Ludgerusschool als It Klimmerblêd staat onder leiding van Sjors de Wolff, het is dus geen toeval dat beide scholen meedoen aan het experiment.

Van 2011 tot 2018 experimenteerde het rijk al met flexibele onderwijstijden voor het basisonderwijs. Naar aanleiding hiervan zijn nieuwe voorwaarden opgesteld, om goed onderwijs te kunnen blijven garanderen. Het uitgangspunt is dat scholen mogen afwijken van de normale vakanties en de schoolweek van vijf dagen. Daarnaast mogen professionals, zonder bevoegdheid om voor de klas te staan, maximaal honderd uur per jaar lesgeven. Zoals een specialist in muziek of programmeren.