Dorpen willen geld voor dorpsplannen: 'Steeds meer druk'

Foto archief LC

Dorpen en wijken die een eigen plan voor de toekomst willen maken, moeten hiervoor geld krijgen van de gemeente. Dat vinden de plaatselijke belangen van Akkrum-Nes, Oranjewoud en Jubbega-Hoornsterzwaag.

De dorpen vragen de gemeenteraad van Heerenveen om dit voorjaar in de perspectiefnota structureel middelen vrij te maken voor zulke dorpsplannen en -visies. Zij laten weten steeds meer taken te krijgen, overgeheveld vanuit de gemeente.

Steeds meer tijd

Dorpsbelangen worden op deze manier ‘een verlengstuk van het gemeentebestuur en zijn al lang niet meer het groepje bestuurders dat wat algemene zaken in het dorp regelt’. Het nieuwe besturen ‘van onderop’ vraagt steeds meer tijd en professionaliteit.

Deze ontwikkeling noemen de dorpen ‘een leuke uitdaging’. Zij zijn ook zeker niet ontevreden. Maar ‘op het financiële vlak ervaren wij echter meer en meer druk. Het dorpsbudget dat wij jaarlijks krijgen toebedeeld is maar net toereikend om de gangbare zaken te kunnen bekostigen’.